info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 V49-50 PC

Oväntade besök på byggen – därför stoppades 7 företag

Arbetsmiljöverket genomförde en större insats i Norduppland och Gävle i slutet av maj. Av 24 inspekterade företag belades 7 med omedelbart förbud att fortsätta arbetet.

Under två dagar i slutet av maj genomförde Arbetsmiljöverket en större inspektionsinsats i norra Uppland och Gävletrakten. 24 företag fick oväntat besök.

– Vi hade inte talat om att nu kommer vi, säger Gunnel Mörtberg-Nordström, en av sex inspektörer som deltog.

Sju av företagen, alltså nästan en tredjedel, belades med omedelbart förbud med ett vite på 50 000 kronor om det inte efterlevdes.

– Dels var det för fallrisker, men det var också att man inte hade gjort riskbedömning för kvartshaltigt damm. Vi tar det vi ser, men man kan inte alltid gå in och kontrollera alla risker på ett bygge. Det finns otroligt mycket regler som gäller för en byggarbetsplats, så det blir stickprover när vi är ute.

Hon berättar att Arbetsmiljöverket har beslutat att göra den här typen av gemensamma insatser emellanåt.

– Det är lätt att tänka att vi inte finns och inte kommer när vi är så få, men när vi gör en större insats sprider det sig. Man ser att vi faktiskt är ute och tittar på saker och ting.

Utöver förbuden skrevs nio underlag för sanktionsavgifter. När det gäller fallrisk ligger avgiften på 40 000 kronor plus drygt 700 kronor per anställd som företaget har.

Brukar era förbud följas?

– Ja, det brukar de, det blir ett omedelbart förbud att fortsätta arbeta innan man uppfyllt kraven och det kopplas till ett vite. Ibland kan de ordna det samma dag, men ibland tar det någon dag. Sedan måste de skicka in en bild eller så besöker vi igen.

Vad behöver branschen bli bättre på?

– Jag tycker att kunskapsnivån är lite för låg kring arbetsmiljöfrågor och vad som gäller. Det har varit en byggboom, men man har inte hunnit med att utbilda personal och chefer. Kunskapen är grunden för att saker ska bli bättre.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Byggnadsarbetaren 250×600 V49-50