info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Otestat ämne kan vara hälsorisk

De kemiska ämnena, fosfatestrar, blir allt vanligare som ersättning för bromerade flamskyddsmedel.

Fosfatestrar finns bland annat i byggmaterial. Ämnena har i djurförsök visat sig påverka hormonsystem och minnescentra. Men ingen vet i vad mån de påverkar människor som hanterar materialet där de finns.
Fosfatestrar har uppmätts i inomusluften vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.
-Det finns relativt höga halter av fosfatestrar över hela barnsjukhuset. Det kom från ett speciellt lim, ett lim som används till ljudisoleringsmattor i taket. Det ovanliga här är att vi kunde härröra fosfatestrarna till en specifik källa, säger forskaren Håkan Carlsson som gjorde mätningarna. Han är doktorand vid institutionen för analytisk kemi, Stockholms universitet och lägger fram sin doktorsavhandling i ämnet.
Fosfatestrar, är industrikemikalier och finns i många olika sammansättningar i vår miljö, bland annat i plast i datorer och i elektronisk utrustning. Därifrån sprids de ut i luften.
Fosfatestrarna används som mjukgörare och flamskyddsmedel och blandas i plastmassan till materialet. Ett användningsområde är plastmattor. Användandet ökar eftersom de börjat användas som ersättning för de bromerade flamskyddsmedel som är en känd fara för människor och miljö.
Det är dock oklart i vilken omfattning fosfatestrar finns i byggmaterial. Hanteringen av fosfatestrar regleras av föreskrifter om farliga ämnen. Ännu finns ingen kunskap om fosfatestrar tas upp av människokroppen.
– Som mjukgörare har fosfatestrarna funnits länge, utan att vi fått in några rapporter om skador. Nu verkar användningen öka i och med att det används som flamskyddsmedel, säger Kerstin Vahlberg, kemist på Arbetarskyddsstyrelsen.
Håkan Carlsson har undersökt en rad miljöer, inomhusluften i skolor, daghem och på kontor och fosfatestrar förekom i varierande grad. Människor på industrier som utsatts för vissa typer av fosfatestrar har visat sig få påverkan på vita och röda blodkroppar. Vissa av ämnena som finns i datorer anses också kunna ge kontaktallergier. I övrigt har endast djurtester gjorts. Fosfatestrar i byggmaterial har i djurtest visat sig kunna påverka hormonsystem och inlärnings- och minnescentra, berättar han.
-Det är tydligt att det finns mycket mer att undersöka och forska om. Fosfatestrar importeras till Sverige i färdiga produkter eller halvfabrikat. Plasttillverkaren vet ofta inte vilka fosfatestrar han använder eftersom de köps i färdiga blandningar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Otestat ämne kan vara hälsorisk

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig