info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Osäkert om kostnad och tid för Citytunnel

Det finns större osäkerhet i kostnadskalkylen för Citytunneln i Malmö än vad Citytunnelkonsortiet uppskattat.

Och risken för förseningar är stor på grund av miljöprövning. Det visar rapporten från den expertgrupp som Näringsdepartementet låtit granska projektet.
Gruppen, som bestått av elva internationella experter på tunnelbyggande, har granskat kostnadskalkylen för tunnelprojektet som ska binda ihop Öresundsförbindelsen med det svenska järnvägsnätet.
Resultatet av granskningen är att det finns osäkerhet i kalkylen men att inga alternativa lösningar kan ge samma effekter ur miljö- och trafiksynpunkt som den planerade tunneln. Gruppen anser att underlaget för kostnadskalkylen håller tillfredsställande kvalitet.
Gruppen bedömer att tunneln kan komma att kosta 6,9 miljarder kronor, att jämföra med konsortiets uppgift på drygt 6,7 miljarder kronor.
Expertgruppen befarar att miljöprövning enligt den nya Miljöbalken kan komma att innebära byggstarten, som är planerad till 2002, försenas.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Osäkert om kostnad och tid för Citytunnel

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig