info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Osäker framtid för Fair Play Bygg – kräver statlig aktion "på allvar"

Det är dags för regering och riksdag att ta ett större ansvar för situationen på landets byggarbetsplatser. Det kräver Fair Play Bygg i årsrapporten för 2020.

Fair Play Bygg, som drivs och finansieras av medlemsföretagen i Stockholms Byggmästareförening och medlemmarna i Byggnads region Stockholm-Gotland, har idag släppt sin verksamhetsberättelse för 2020. Där kräver organisationen att riksdag och regering steppar upp för att lösa problemen i byggbranschen.

Kristin Andersson, vd för Stockholms Byggmästarförening.

– Det är dags för våra myndigheter att på allvar ta tag i denna fråga, säger Kristin Andersson, vd på Stockholms Byggmästareförening.

I rapporten riktar de skarp kritik mot att väldigt lite händer för att förbättra situationen i byggbranschen. Under de fem år som Fair play funnits har projektet, enligt egen beräkning, genererat nära 100 miljoner i tilläggsavgifter för skattebrott till staten.

– Vi och Byggnads är eniga om problemen och vi har velat visa att det går att göra någonting tillsammans, men i längden så anser vi att det här är ett myndighetsansvar. Det kan inte enbart ligga på parterna att finansierar en kontroll som egentligen ligger på myndigheterna, säger Kristin Andersson.

Kommer Fair Play Bygg finnas kvar i framtiden?

– Vi hoppas att vi ska kunna lägga ner det så småningom när vi fått till en förändrad lagstiftning. Det är vår målsättning.

När kan det ske?

– Det finns projektmedel för ett år till. Sedan får vi ta ställning till om vi ska fortsätta.

På Byggnads region Stockholm-Gotland tror ordföranden Tomas Kullberg dock att Fair Play Bygg kommer finnas kvar även i framtiden.

– Jag tror inte vi kan lägga ner. Vi får så mycket tips som vi kan skicka vidare till myndigheterna. Vi kommer nog ha kvar Fair Play Bygg, i alla fall till en viss del.

I dagens rapport för 2020 framkommer det att det kom in 321 tips under året. 199 lämnades över till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. Flest ärenden skickades till Skatteverket, 188, och Ekobrottsmyndigheten, 150 (Notera att ett och samma ärende kan delges flera olika myndigheter).

Det största problemet vi har på byggarbetsplatserna i Stockholm idag är att man köper händer och fötter och inte tar ansvar för personalen

Den vanligast typen av misstänkt brott som Fair Play Bygg stötte på under året handlar om skattebrott där byggnadsarbetare fick fel lön. Ofta har det gällt utländska arbetare som rekryteras i hemlandet. Där har de blivit lovade arbetstillstånd, fast anställning och boende i Sverige. Väl på plats i Sverige har verkligheten sett annorlunda ut.

Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads region Stockholm-Gotland.

– Det största problemet vi har på byggarbetsplatserna i Stockholm idag är att man köper händer och fötter och inte tar ansvar för personalen. De stora bolagen tar in oseriösa underentreprenörer och förstör marknaden. Det blir för många led och till slut vet ingen om det betalas löner och sociala avgifter, säger Tomas Kullberg och fortsätter:

– Vi vill ha en lagstiftning där vi får rätten att kräva saker och ting. Till exempel är det viktigt att upphandlande myndigheter och andra beställare tvingas ta ansvar för allt går rätt till. Där måste det bli möjligt att lägga vitesförläggande. I dag flyter allt och i slutändan skyller många på den enskilde, utnyttjade individen som är anställd på ett byggföretag.

Så du vill se hårdare straff för de som inte tar ansvar?

– Pengar pratar, så är det.

Kristin Andersson vill att myndigheterna ska få möjlighet att samverka mer för att lösa problemen i byggsektorn. Något som krävs att riksdagen rycker in och ser över sekretesslagstiftningen.

– I dag är det alldeles för svårt för våra medlemsföretag att kontrollera leverantörer att de sköter sig. Sedan måste myndigheterna kunna dela information med varandra om de ser något misstänkt på en byggarbetsplats. Det går inte idag på grund av sekretessreglerna.

Överlämnade ärenden fördelade på misstänkta brott för 2020.

Skattebrott: 197
Penningtvätt: 95
Arbetsmiljöbrott: 55
Brott mot utlänningslagen: 38
Kreditbedrägeri: 10
Människoexploatering/
människohandel: 19
Koppling till
kriminellt gäng/nätverk: 17
Bokföringsbrott: 9
Utnyttjade identiteter 9
Narkotikabrott: 5
Mutbrott: 2
Vapenbrott: 1

Uppgifterna ovan gäller tydliga och/eller uttalade
brottsmisstankar. Exempelvis upplevs brott mot
utlänningslagen vara betydligt vanligare än vad som
framkommer ovan, liksom penningtvätt, bokföringsbrott,
människoexploatering och utnyttjad identitet.

Källa: Årsrapporten 2020 för Fair Play Bygg

Antal ärenden som överlämnats till myndigheter 2017 - 2020

2020: 199

2019: 241

2018: 82

2017: 55

Källa: Årsrapporten 2020 för Fair Play Bygg

Cenneth Niklasson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Osäker framtid för Fair Play Bygg – kräver statlig aktion "på allvar"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig