info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Orsaker bakom fallolyckor kartläggs

Vad leder fram till fallolyckor? Den frågan ska besvaras i tio djupstudier som Arbetsmiljöverket gör i år. Fall är den vanligaste olycksorsaken i byggbranschen och leder ofta till allvarliga skador- och i värsta fall dödsolyckor.

Arbetsmiljöverket vill dels granska vad som hände på arbetsplatsen, dels undersöka vilka andra faktorer som kan ha påverkat.
– Vi vill titta på de bakomliggande faktorerna bakom olyckorna. Däribland organisation, teknik, kort sagt vilka förutsättningar den som föll hade att arbeta säkert, säger Solfrid Nilsen, projektledare för djupstudierna.

Dessa är en del av ett treårigt projekt där Arbetsmiljöverket gör specialgranskningar av olyckor i tre branscher. I år ägnas hela året åt fallolyckorna på byggarbetsplatser. Tio olyckor kommer att väljas ut och noggrant gås igenom. Den första rapporten blir klar inom kort och handlar om en dödsolycka i Göteborg, där en man omkom i mars efter ett fall från en saxlift. En annan olycka som granskas hände i Malmö då en man rasade genom ett tak. Den hände i samband med att han skulle göra ett hål i taket och han ramlade fyra och en halv meter ner på ett betonggolv.

20 arbetsmiljöinspektörer i hela landet ingår i projektet. Efter varje olycka kommer Arbetsmiljöverket att göra sammanställningar om vilka orsaker som kan ha bidragit till olyckan och vad som gått fel och komma med förslag om hur liknande händelser kan hindras i fortsättningen. Sedan kommer en mer övergripande rapport med mer generella slutsatser.
– Det är viktigt att få ett bra system för återkoppling av olyckorna. Så att man kan göra något åt det som kommer fram, säger Solfrid Nilsen.

Hon säger att Arbetsmiljöverkets ambition är att höja kunskaperna om hur man kan minska risker för nya olyckor. Dessa kunskaper kan sedan kopplas till förebyggande tillsyn på arbetsplatserna och eventuella behov av forskning och utveckling.Vidare , menar hon, är det viktigt att branschen får mer information om varför olyckorna händer. -Det handlar inte om att hitta syndabockar utan att lära sig av det som inträffat, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Orsaker bakom fallolyckor kartläggs

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig