info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Oroväckande låg byggtakt i Sverige

I förhållande till befolkningsantalet bygger Sverige minst antal bostäder av de nordiska länderna. Den låga byggtakten har pågått under hela 2000-talet och nu är Sveriges Byggindustrier starkt oroade.

Mest byggs det på Island där det under förra året påbörjades 12,9 nya lägenheter per 1000 invånare. I Norge är motsvarande tal 7,2, i Finland 6,5 och I Danmark 5,0 lägenheter per 1000 invånare. I Sverige påbörjades 4,9 nya lägenheter förra året, vilket är lägst byggtakt jämfört med våra nordiska grannländer men ändå en ökning mot åren 2000-2002 då motsvarande siffra endast var 2,0 i genomsnitt.

Men enligt Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier är det svenska byggandet lägre än vad de statistiska siffrorna visar.
– Påbörjandet av ungefär 7.000 lägenheter flyttades till före senaste årsskiftet för att komma i åtnjutande av statliga subventioner. Utan denna engångseffekt hade skillnaden mot de andra nordiska länderna varit ännu större det senaste året. Påbörjandet hade då sjunkit till 4,2 lägenheter per 1.000 invånare i Sverige.

Finland har under 2000-talet påbörjat byggande av 220.000 lägenheter, vilket är mest av de nordiska länderna. Under samma period påbörjades 190.000 lägenheter i Norge, 182.000 i Sverige, 170 000 i Danmark och knappt 20.000 nya lägenheter på Island.
– Nivån på bostadsbyggandet i Sverige är oroväckande. I såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv bygger vi få bostäder. Dagens nivåer, som sett i ett kort perspektiv har ökat påtagligt, är fortfarande låga i ett längre perspektiv, säger Björn Wellhagen.

Framförallt i tillväxtorter är efterfrågan på bostäder idag större än utbudet. På sikt kan också arbetsmarkanden påverkas negativt eftersom möjligheten till flyttningar begränsas.

(De statistiska siffrorna är hämtade från respektive lands statistikmyndighet.)

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Oroväckande låg byggtakt i Sverige

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig