info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ordbok ska underlätta på bygget

En byggordbok har tagits fram av Lunds Tekniska Högskola. Boken har skapats för att underlätta mötet mellan olika yrkesgrupper i byggvärlden och motverka missförstånd.

Bengt Hansson är professor i byggproduktion på Lunds Tekniska Högskola. Han är en av tre personer som varit med och arbetat fram ordboken. Boken är i första hand skriven för elever universitetet som studerar byggproduktion eller liknande ämnen, men kan också användas av byggnadsarbetare. Enligt honom är det vanligt med missförstånd inom byggvärlden.

– Man läser väldigt ofta i tidningar hur journalister blandar ihop Byggherre och totalentreprenör. Man skriver att byggherren har gjort si eller så, men menar till exempel Skanska, som väldigt sällan är byggherre.

Ett annat vanligt ord där det enligt Bengt Hansson ofta blir fel är byggkostnader.

– Det sägs ofta att byggkostnaderna är väldigt höga i Sverige. Det är helt fel. Vad man menar är boendekostnaderna. Man använder fel ord.

Bengt Hansson menar att byggfel ofta är en konsekvens av kommunikationsmissar.

– Det är alltid farligt att använda sig av siffror i sådana här sammanhang, men det finns uppgifter som säger att 20 procent av alla byggfel beror på kommunikationsfel.

Att det finns många egna ord i byggvärlden tycker Bengt Hansson inte är konstigt. Men han tycker inte att byggsvenskan är speciellt svår.

– Alla ord har en naturlig koppling. Inom alla tekniska yrken växer det fram ett eget språk.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ordbok ska underlätta på bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig