info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Öppnade dörr på bygget – föll ut i mörkret

En byggnadsarbetare gick genom en dörröppning och föll fyra meter. Han fick flera brott på skelettet. Tingsrätten har dömt företaget som hade samordningsansvar till en företagsbot på 250 000 kronor.

Öppningen som byggjobbaren föll ifrån. Foto: Polisen

Det var i januari 2017, då mörkret lagt sig, som olyckan skedde på ett bygge i Halmstad. Arbetaren jobbade där åt ett företag som ansvarar för leverans och montage av betongmoduler till byggprojektet, ett bostadsbygge med 330 hyresrätter. Han skulle sätta fogar mellan balkong och fasad på lägenheterna. Eftersom det var regnigt väder blev det bara en provisorisk tätning vid det här tillfället.

Till de flesta lägenheterna fanns balkonger monterade utanför men just vid den här skulle en terass anläggas och det var därför helt tomt bakom dörren. När mannen öppnade dörren, med ett eget handtag han hade med sig, föll han rakt ner. Fallet var fyra meter och han slog ner i en grusplan.
Han blev svårt skadad med bland annat brott på bröstben och korsben, samt skador på ländkota och höft.

Tingsrätten i Halmstad anser att företaget som var Bas-U och hade samordningsansvar, Byggnadsaktiebolaget Tornstaden, av oaktsamhet orsakat olyckan. Rätten har därför dömt företaget till en företagsbot på 250 000 för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Domen har vunnit laga kraft.

Den aktuella dörren. Foto: Polisen

Bolaget har förnekat brott och hävdar bland annat att man som en skyddsåtgärd tagit bort handtaget på dörren för att hindra fall. Tingsrätten tar hänsyn till den invändningen men påpekar att handtagen var borttagna på fler dörrar i fastigheten och att det därför inte var självklart att ett borttaget dörrhandtag skulle peka på att där fanns en risk.

Tingsrättens bedömning är att för lite gjorts för att hindra olyckan.
”Ytterligare åtgärder hade kunnat vidtas. De åtgärder som bolaget vidtog efter olyckan, skyltning, låsning eller täckning av fyrkantshålet, hade kunnat vidtas före olyckan”, skriver tingsrätten.

Rätten anser också att arbetstagaren skulle fått bättre information om förutsättningarna för sitt arbete och att han borde uppmärksammats på att det faktum att avsaknad av ett fast dörrhandtag på plats var en skyddsåtgärd man gjort för att hindra fall.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Öppnade dörr på bygget – föll ut i mörkret

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig