info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tillverkaren: "Så stoppar vi motorkapsolyckorna"

När Arbetsmiljöverket kartlägger arbetsplatsolyckor hamnar byggbranschen i centrum. Forskningen är till stor del kvantitativt inriktad och är oftast koncentrerad till olika typer av olycksfallsfrekvenser. Men när forskare och myndigheter tar lovvärda initiativ måste vi kommersiella aktörer i branschen ta över stafettpinnen på allvar.

Det här är en debatterande artikel. Innehållet är insändarens egna uppfattning – inte nödvändigtvis Byggnadsarbetarens.

Gör visionen till verklighet

Användningen av motorkapar hör till de farligaste momenten på främst byggarbetsplatser. Men med utbildning och ny teknik är en nollvision för olyckstillbud med motorkapar uppnåelig. Stihl går gärna
i främsta ledet för en sådan branschgemensam satsning.

Många av oss tillverkare satsar avsevärda belopp på produktutveckling. Vårt senaste bidrag är en motorkap med en sensorbaserad bromsteknologi. När energin från ett kast är tillräckligt hög aktiveras bromsen som stannar skivan på bråkdelen av en sekund. Maskinen har funnits på marknaden under snart ett år och inga allvarligare tillbud har rapporterats.

Nya tekniska lösningar

Andra tillverkare testar också nya tekniska lösningar som ska höja säkerheten på deras motorkapar och minimera resultatet av ogenomtänkta beslut och chanstaganden. Den mänskliga faktorn är en komponent som alltid kommer att finnas.

Ett sätt att uppnå en nollvision är fortsatt satsning på teknik och produktutveckling som blir än mer förlåtande när den mänskliga faktorn leder till fatala misstag.

En lathund på vägen till nollvisionen kan se ut på följande sätt:

  • Använda rätt maskin till rätt arbetsuppgift.
  • Ta fram standardbeskrivningar för säkerhets- och riskanalysarbete och följ upp så att de alltid genomförs i praktiken.
  • Krav på utbildning bland de anställda men att även anställda ställer krav på sin arbetsgivare om utbildning och fortbildning.
  • Skriv avtal med uthyrare som har kunskap och håller sin maskinpark uppdaterad med rätt produkter.

Flera bygg- och uthyrningsföretag har gemensamt satsat på utbildning för medarbetare som
ska använda motorkapar.

I vilken utsträckning säkerhetsutrustning och utbildning prioriteras – och dubbla signaler när säkerhet sägs ha hög prioritet men snabbt jobb får beröm.

Niclas Zetterberg
Produktkoordinator, Andreas Stihl Norden AB
Annons
Annons
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig