info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Så stänger vi Svartjobbsfabriken"

Byggnadsarbetarens reportage om Svartjobbsfabriken innehåller detaljer som verkar hämtade ur en spelfilm. Men vi vet att detta pågår på svensk arbetsmarknad 2019. Och det är helt oacceptabelt, skriver Vänsterpartiets Ali Esbati och Ciczie Weidby.

Ali Esbati och Ciczie Weidby. Foto: Denny Lorentzen och Jessica Segerberg

Det här är en debatterande artikel. Innehållet är insändarens egna uppfattning – inte nödvändigtvis Byggnadsarbetarens.

Utöver att arbetare utnyttjas, luras och utsätts för faror, påverkas också byggbranschen i sin helhet. Det är svårt att konkurrera mot bolag som på det här sättet kan dumpa priser och arbetsvillkor. Genom långa entreprenörskedjor kan också gränserna mellan vita och svarta affärer suddas ut.

Komplicerade problem har sällan enkla lösningar, men Vänsterpartiet har ett stort antal förslag för att vända utvecklingen och skapa en arbetsmarknad där alla som arbetar kan känna trygghet och gemenskap. Här är några:

  • Mer resurser behövs till myndighetssamverkan mellan Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, polisen, Skatteverket och Migrationsverket i syfte att stoppa arbetslivskriminaliteten. Oseriösa arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljöansvar ska inte få verka på svensk arbetsmarknad.
  • Bryt upp de snåriga underleverantörskedjorna. Låt det bli huvudregel att ställa krav på att maximalt två led av underentreprenörer vid offentlig upphandling.
  • Stärk upp inspektionsverksamheten vid Arbetsmiljöverket. Allvarliga arbetsmiljöbrister är ofta en indikation på att också annat inte står rätt till.
  • Stärk skyddsombuden. Vi vill dels utöka tillträdesrätten för de regionala skyddsombuden så att de får rätt att verka på en arbetsplats även om det inte tillfälligtvis finns någon medlem där, dels garantera skyddsombudens rätt till utbildning.
  • Motverka skiktningen i A- och B-lag. Inhyrda, projektanställda och timanställda har betydligt svårare att ta tillvara sina intressen och visa solidaritet med andras. Det krävs stramare ramar för in- och uthyrning av arbetskraft och större fackligt inflytande över outsourcing av arbete.

Med kombinationen av facklig solidaritet och statligt engagemang kan vi bekämpa arbetslivskriminaliteten.

Ali Esbati

Arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)

Ciczie Weidby

Ledamot i arbetsmarknadsutskottet (V)

Vänsterpartiet
Annons
Annons
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig