info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Kontrollerna måste förbättras"

Svartjobbsfabriken är ett makabert avslöjande. Den grova brottsligheten inom byggbranschen måste stoppas och politiskt måste vi hitta system för att bättre kunna underminera, stoppa och straffa dessa kriminella, skriver Kristdemokraternas Sofia Damm.

Det här är en debatterande artikel. Innehållet är insändarens egna uppfattning – inte nödvändigtvis Byggnadsarbetarens.

Svartarbete och fusk inom näringslivet har länge varit ett problem. För att stävja det har olika kontrollsystem införts. Personalliggare, kassaregisterlagen och individuella arbetsgivardeklarationen syftar alla till att ge myndigheter bättre insyn och kontroll, så att de fula fiskarna ska kunna upptäckas i tid. Men Byggnadsarbetarens avslöjande av Svartjobbfabriken visar att kontrollsystemen ständigt måste förbättras för att kunna identifiera de företagare och entreprenörer som inte har rent mjöl i påsen.

Ett sådant är personalliggarna i byggbranschen. Tanken med personalliggarna var att motarbeta svartarbete och fusk. Och på det stora hela har den en god effekt för att seriösa företagare inte ska utsättas för osund konkurrens från oseriösa aktörer. Men avslöjandet visar också att personalliggarna (i detta fall en del av ID06-korten) kan utnyttjas och bli en täckmantel för den svarta verksamheten.

Kritikerna av systemet menar att kontrollerna inte når oseriösa företagare, och att det är alldeles för enkelt att luras. Vi delar den bilden och den bekräftas här. Snarare än att nå oseriösa företag genom kontroller, upptäcks misstag som vem som helst av oss hade kunnat göra och som leder till böter för företagaren. Därför anser Kristdemokraterna att system måste utvecklas och förbättras, så att fler oseriösa upptäcks.

Svartarbete innebär ofta också människohandel, där främst utländska personer utnyttjas under mycket dåliga villkor. Det kan bara stoppas med ökade polisiära resurser och skärpta kontroller av vilka som har tillstånd att vara här och inte.

Kristdemokraterna har därför lämnat förslag om insatser för att motverka missbruk av arbetstillstånd. Vi vill att Migrationsverket får direktåtkomst till vissa uppgifter hos bland annat Skatteverket. Genom direktåtkomst till uppgifter om till exempel antal anställda i verksamheten, omsättning, resultat, inbetalda skatter och avgifter kan Migrationsverket kontrollera att regelverken efterlevs på ett mer effektivt sätt.

Dessa reformer behövs nu för att minska – och helst stoppa – förekomsten av kriminell verksamhet inom byggbranschen.

Sofia Damm,

arbetsmarknadspolitisk talesperson,

Kristdemokraterna

Sofia Damm
arbetsmarknadspolitisk talesperson, Kristdemokraterna
Annons
Annons
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig