info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Omdiskuterade dyklag

Enligt reglerna om byggdykning är tre personer minsta antalet i ett dyklag: en dykare, en dykledare/dykskötare och så en reservdykare.

Antalet personer i ett dyklag har det varit mycket diskussioner om efter att Arbetsmiljöverkets representant tolkat reglerna så att det också behövs en fjärde vidtalad person som kan rycka in om reservdykaren måste gå ner. Både facket och arbetsgivarna tolkade detta som att den fjärde personen också skulle ingå i dyklaget. Bra, en extra säkerhet, tyckte Byggnads. Helt orimligt, man kan inte åka ut fyra personer på varenda dykjobb, tyckte Dykentreprenörerna.
Janez Marinko på Arbetsmiljöverket förtydligar nu sin uppfattning : minsta möjliga bemanning i ett dyklag är tre personer. Men finns det risk för en nödsituation måste en annan person på arbetsplatsen, till exempel en byggnadsarbetare, vara vidtalad för att kunna undsätta om något händer. En dykskötare ska inte behöva ensam klara två dykare ensam, larma räddningstjänsten, med mera. Riskanalysen får avgöra om en fjärde, vidtalad person, behövs eller inte. Sedan får man i varje enskilt fall avgöra om det behövs en större bemanning. Det beror på vilket jobb som ska utföras, djupet och hur sikten är.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Omdiskuterade dyklag

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig