info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Olyckstalen ska neråt"

Olyckstalen ska neråt. Det ska inte vara höga olyckstal på kommande infrastrukturprojekt. Det är beskedet från Per Sjöstrand, chef för Stora projekt på Trafikverket.

Han kommenterar här utnämningen av att Citybanan utsetts till Årets sämsta bygge. Han menar att Citybanan har ett gott arbetsmiljöarbete, arbetar hårt med arbetsmiljön och inte är sämre än andra. Men att problemet här liksom på andra arbetsplatser är att det är svårt att nå ut till entreprenörer och andra anställda på arbetsplatserna. Att det finns bristerna i kedjan ut på arbetsplatserna. Han betonar också att svenska arbetsplatser har bäst olycksstatistik i Europa.
Men tycker du olyckstalen vid Citybanan acceptabla?

– Absolut inte, varken vid Citybanan eller Norra Länken eller någon annanstans är det acceptabelt med olyckor. Vi har en nollvision.
Ska man räkna med lika höga olyckstal på kommande infrastruktursatsningar?

-Nej, det får vi absolut inte. Vi ska definitivt neråt. Det ska ske bland annat genom det här säkerhetsåret vi har nu och ett arbetsmiljöprogram vi har tillsammans med branschen. Vi har också haft en stand down på våra arbetsplatser och arbetsmiljö ligger först på dagordningen på alla våra möten. Det ska göra att vi definitivt sänker olyckstalen. Målet är åtta olyckor per miljon arbetade timmar i år, men vi ska sänka dem ytterligare sedan.
Befarar du ändå att det kan komma att fortsätta vara höga olyckstal framöver?

-Nej tvärtom. Vi accepterar inte olyckor. Det är nolltolerans mot olyckor och slarv med detta. Då måste vi få med oss våra entreprenörer och de enskilda och alla entreprenörer har samma ambition.
Är det en resursfråga?

– Vi accepterar inte att det saknas resurser. Behövs det resurser för arbetsmiljöarbetet sätter vi dit dem. Däremot kan man naturligtvis jobba intensivare och på ett annorlunda sätt. Det finns exempelvis Norra länken som jobbat lite mer nära entreprenören och den enskilde på arbetsplatsen, där är olyckstalen lägre. Norra Länken hade problem med det här och har jobbat med det.
Vad är orsaken till olyckorna?

– Vi måste alla ta ansvar hela vägen ut. Alla aktörer, den enskilde individen, entreprenören som utför jobbet och vi som beställare måste ta ansvar. Inget dödsfall, ingen olycka är acceptabel.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Olyckstalen ska neråt"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig