info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren 980×240 v10

Färre olyckor inom bygg – så många har skadats

Färre arbetsolyckor leder till sjukfrånvaro än förra året. Även dödsolyckorna minskar i antal. Det visar siffror från Arbetsmiljöverket.

Både antalet olyckor som leder till frånvaro och antalet arbetssjukdomar har minskat i byggsektorn under det första halvåret 2020. Foto: Mostphoto

Antalet anmälda arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro minskar. För samtliga branscher var nedgången 11 procent under det första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period 2019. I faktiska tal handlar det om en nedgång med 4 335 anmälningar.

När det gäller byggsektorn så har antalet olyckor som leder till frånvaro minskat med 8 procent under årets sex första månader. Totalt inträffade det 1 878 byggolyckor. Noteringen för första halvåret 2019 var 2 046.

Även antalet dödsfall i arbetslivet minskar. Under första halvåret inträffade det 13 dödsolyckor jämfört med 21 stycken under samma period förra året.

– Varje arbetsrelaterad dödsolycka är en tragedi. Att antalet dödsolyckor minskar är bra, men vi kan inte acceptera att någon dör av jobbet, säger Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

När det gäller antalet arbetssjukdomar så har de ökat med 60 procent under första halvåret. Störst är uppgång för arbetsrelaterade sjukdomar har skett i vård- och omsorgssektorn. Där är ökningen hela 219 procent.

– Den kraftiga ökningen beror på coronarelaterade anmälningar. Vi har uppmanat arbetsgivare att anmäla eventuell smitta av covid-19 i vård och omsorg, säger Ulrika Scholander.

När det gäller bygg har antalet anmälda arbetssjukdomar minskat med 22 procent. Från 279 första halvåret 2019 till 217 under 2020.

Annons
Brandskyddsföreningen 250×600 v10

Du läser: Färre olyckor inom bygg – så många har skadats