info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Olyckor drabbar unga

Olyckor med maskiner är den näst vanligaste orsaken till allvarliga olycksfallsskador på den svenska arbetsmarknaden. Störst risk att skadas har unga i åldern 16-25 år.

Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som handlar om olyckor orsakade av maskiner, verktyg och lyftanordningar. Rapporten baseras på statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas där de flesta anställda som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal finns med, cirka fyra miljoner totalt. Olyckor av den här typen är vanligast inom verkstadsindustri, och inom bygg- och anläggningsverksamhet.

16-25 år har störst risk

Risken att skadas är påtagligt förhöjd för ungdomar i åldern 16-25 år. Det gäller alla studerade yrkesgrupper. Inom bygg- och anläggningsarbete har även den äldsta åldersgruppen en överrisk.
– Vi vet att unga har ett riskbeteende, det kan vi även se i trafikskadestatsitik. Vi vet också att äldre har sämre reflexer, vilket kan förklara överrisken i den gruppen inom byggsektorn, säger Michel Normark på AFA Försäkring.

Leder till medicinsk invaliditet

Problemet med den här typen av olyckor är att de ofta leder till medicinsk invaliditet.
– Många av fallolyckorna i AFA:s skadedatabas, som gäller hela arbetsmarknaden, är lättare fallolyckor och om man faller och bryter en underarm så kan man bli frisk, men olyckor med maskiner leder oftare till besående men som får allvarliga konsekvenser, säger Michel Normark.

Anpassade introduktioner till unga

Normark menar att att arbetsgivare måste bli bättre på anpassa arbetsplatsintroduktioner efter hur man vet att unga beter sig.
– En ung människa har ett riskbeteende. I arbetsplatsintroduktioner bör man anpassa informationen efter detta.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Olyckor drabbar unga

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig