info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ola Rask sparkad från Rönneberga

Vd:n för Byggnads kursgård Rönneberga, Ola Rask, har inte längre styrelsens förtroende. En fördjupad revision visade bland annat pensionsbetalningar som styrelsen inte kan acceptera. Rask fick på tisdagen besked om att han avsatts.

Ola Rask har varit föreståndare på Rönneberga kursgård sedan starten på 1970-talet. Men nu är epoken Rask över. Vid en presskonferens på tisdagen förklarade Hans Tilly, ordförande i kursgårdens styrelse och Byggnads ordförande, att styrelsen beslutat att avsätta Rask.
Orsaken till att Rask nu får gå, bara några månader innan han skulle gå i pension, är att han fått pensionsavsättningar, gjort studieresor och representerat på ett sätt som styrelsen inte kan acceptera. Han har dessutom gjort omkonteringar i kursgårdens bokföring.

Det har stormat om Ola Rask och Rönneberga sedan i januari. Då berättade Dagens Nyheter om dubbla löner, lägenhetsrenoveringar åt familjemedlemmar och en del andra tveksamma inslag i hur kursgården sköts. Styrelsen, där Byggnads, Elektrikernas, Målarnas och Skogs- och Träfackets ordförande sitter, beslutade då att uppdra åt en revisionsbyrå att göra en fördjupad revision för de senaste fyra åren.
Revisionsbyrån, Öhrlings PricewaterhouseCooper, är nu klara med revisionen. De punkter som togs upp i media kritiseras inte i rapporten. Det faktum att Ola Rask hade lön både från Rönneberga och riksdagen, där han representerar socialdemokraterna sedan 1994, är oantastligt eftersom det bygger på ett avtal. Lägenhetsrenoveringen av en lägenhet som Rasks son bor i var, enligt rapporten, en normal och motiverad renovering som var förankrad i styrelsen. Och det faktum att familjen Rask innehaft flera av de ledande befattningarna på Rönneberga har inte medfört något som revisorerna finner anledning att anmärka på.

Däremot har revisorerna funnit andra kontroversiella inslag i det som hände under den granskade fyraårsperioden. Den kostsammaste delen är ett särskilt pensionsavtal som betytt att Rönneberga avsatt pensionspengar till Rask för de inkomster han haft från sina politiska uppdrag.
Det betyder i praktiken att Rask får pension både från vd-jobbet på Rönneberga och från riksdagen samt därutöver en extra pensionsförmån från Rönneberga som kostat kursgården totalt cirka 1,5 miljoner kronor under de fyra granskade åren. Hans Tilly säger att hela kostnaden för det extra pensionsåtagandet inte är utredd.
Dessutom har Rask gjort 121 studieresor, varav en del utomlands, under de fyra granskade åren. Resorna har inte redovisats för styrelsen. Han har också tagit kostnader för representation i en omfattning som styrelsen inte känt till och han har gjort vissa förflyttningar mellan konton i bokföringen i slutet av vart och ett av de fyra granskade åren som revisorerna anmärker på.

Det revisorerna funnit innebär att styrelsen inte längre har förtroende för Ola Rask. Hans Tilly vill inte peka ut någon enskild huvudorsak.
Enligt Tilly finns det inget i rapporten som gör att Byggnads eller Rönnebergas styrelse överväger polisanmälan.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ola Rask sparkad från Rönneberga

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig