info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ökat intresse för svenska byggbolag

Utländska byggbolag och investerare är i allt större omfattning på väg in på den svenska byggmarknaden. - Det finns ett ökat intresse från utländska byggare att etablera sig i landet, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier.

Precis före sommaren köpte det österrikiska bolaget Strabag 85 procent av Oden Anläggning – Sveriges fjärde största anläggningsbolag. Strabag har uttalat att de vill göra ytterligare etableringar i landet. Och det finns mycket som tyder på att andra utländska byggbolag kommer att följa efter.
– Vi får många förfrågningar från utländska byggbolag som vill ha information om den svenska byggmarknaden, säger Lars Jagrén.
Sveriges Byggindustrier har fått flest påstötningar av byggbolag från Spanien, Österrike, Schweiz och Tyskland. Men i princip handlar det om många länder inom EU. Intresset grundar sig på att den svenska marknaden är attraktiv. Inte minst beroende på den brist på bostäder som uppstod under de magra byggåren på 1990-talet. Det finns även ett stort intresse för stora infrastrukturprojekt.
För de utländska byggbolagen finns det två vägar att gå när de vill etablera sig i landet. Dels kan de göra som norska Veidekke som plockat marknadsandelar genom en egen etablering, dels kan de starta upp verksamhet genom att köpa upp bolag eller ingå någon form av partnerskap.
– Jag tror att det kan vara svårt med en egen etablering. Det blir språkproblem och kännedomen om den svenska byggmarkanden är för låg. Jag tror istället att det kommer köpas upp fler svenska företag och då bolag som är mellanstora. Byggbolag som storleksmässigt är i nivå med Oden Anläggning eller mindre, säger Lars Jagrén.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ökat intresse för svenska byggbolag

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig