info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ökad VVS-kunskap kan minska legionella-spridning

Hälften av alla som drabbas av legionellainfektion får den i sin egen dusch. Ökad kunskap bland VVS-montörer om nya regler kan minska risken för spridning.

Varje år drabbas ett hundratal personer av allvarlig lunginflammation orsakad av legionellabakterier. Dödligheten är hög: mellan sex och 21 procent av dem som får legionellainfektion (pontiacfeber eller legionärssjukan) avlider på grund av sjukdomen. VVS-Installatörerna har tillsammans med Smittskyddsinstitutet och Boverket kartlagt alla rapporterade fall av legionella under två års tid.

– Vi ser ingen ökning av antalet smittade. Målet med kartläggningen var att få bättre kunskap om de tekniska riskfaktorerna, för att både myndigheter och yrkesverksamma ska kunna förhindra att smittan sprids, säger Görel Allestam, biomedicinsk analytiker på Smittskyddsinstitutet.

Undersökningen omfattade 78 rapporterade fall, var av 46 hade smittats i sin bostad, på arbetet eller i en sporthall. De flesta hade smittats i hemmet.
I 43 fall hittade man legionellabakterier i tappvarmvattnet, varav 39 fall var i duschen. Legionella finns på många ställen men det krävs att man andas in den och att den kommer ner i lungorna för att man ska bli sjuk.

– De viktigaste åtgärderna för att förhindra att bakterierna sprids i hemmen är att se till att varmvattnet är tillräckligt varmt, att kallvattnet är tillräckligt kallt och att det inte finns risk för stillastående vatten, säger Rolf Kling, VVS-Installatörerna.
Problemen kan i många fall åtgärdas vid en ombyggnation. Ett stort ansvar vilar på VVS-montörerna.

– Om man följer monteringsanvisningarna, Boverkets nya regler och branschreglerna Säker Vatteninstallation så har man gjort vad man kan som montör, säger Rolf Kling.

I somras ändrade Boverket sina regler för att förtydliga kraven på installationer i nya byggnader (BFS 2006:12). Nya regler har tillkommit vad gäller mikrobiell tillväxt och dokumentation och idrifttagande.
VVS-Installatörerna vidareutbildar hela tiden montörer i säkra vatteninstallationer och de har gett ut en handbok om legionella och om hur VVS-montörerna ska handskas med det.

Fotnot: Legionella är en bakterie familj, varav några arter kan orsaka sjukdomar som pontiacfeber eller legionärssjukan.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ökad VVS-kunskap kan minska legionella-spridning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig