info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ökad dödlighet på stora byggprojekt

Byggnadsarbetare på stora byggprojekt har en ökad dödlighet. Långa arbetstider, för lite vila och stress antas vara de viktigaste orsakerna. Det visar en dansk undersökning.

Byggnadsarbetare på stora byggarbetsplatser har en markant ökad dödlighet jämfört med andra arbetande män. De har dessutom en högre risk för att få hjärt- och kärlsjukdomar och andra allvarliga sjukdomar.
En ny stor undersökning har gjorts vid tre stora byggprojekt i Danmark; Stora Bältbron, Öresundsförbindelsen och Metrobygget i Köpenhamn. Undersökningen har gjorts på uppdrag av det danska arbetsmiljöverket.
Undersökningen slår fast att det är de långa arbetsdagarna med tungt fysiskt arbete, kombinerat med brist på sömn och vila som är den största orsaken till det dåliga hälsotillståndet. Av 5 791 tunnel- och broarbetare som före 1996 var anställda vid Stora bältbron dog 64 under den närmaste femårsperioden. Det är 35 fler än man kunde vänta. Också i jämförelse med andra byggnadsarbetare är det en tendens till ökad dödlighet.
Bland arbetarna på Stora Bält fanns en klar överrisk för hjärt- och kärlsjukdomar och en högre risk för mag-tarmsjukdomar. Vidare fanns en överrisk för bland annat luftvägssjukdomar, vilket beror på arbetsmiljön. Damm är en orsak.

På arbetsplatserna har man in många fall gjort arbetstidsavtal som innebär längre arbetsdagar; 10-12 timmar, mot normalt 7,4. Detta har gjorts för att få längre friperioder, så att tillresande kan åka hem. Enligt undersökningen händer fler olyckor bland dem som pendlar mellan jobb och bostad dagligen jämfört med dem som bor på en camp. Pendlarna utgör också en trafikfara. 40 procent av dem som jobbade på Metrobygget berättade att de somnat eller var nära att somna vid ratten på väg till eller från jobbet. Rapporten visar också att det förekommer alltför många, skadande och tunga lyft på dessa stora byggprojekt.
Sammantaget visar resultaten att hälsoriskerna är extra stora för dem som jobbar på stora anläggningsprojekt, på grund av brist på vila och svår arbetsmiljö. Bland dessa arbetare förekommer också en högre risk för olyckor, än bland andra anställda i byggbranschen.
I rapporten föreslås förbättringar då det gäller arbetstid, pendling, inkvartering och arbetsmiljö.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ökad dödlighet på stora byggprojekt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig