info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Oförändrat stöd till byggforskning

För år 2000 vill regeringen ge 105 miljoner kronor till Byggforskningsrådet, BFR.

Det är 16 procent mer än för innevarande år, då BFR fick 90 miljoner kronor.
Dessutom får BFR större möjligheter att besluta om pengar till långsiktiga forskningsprojekt.
BFR fördelar pengar till forskning som huvudsakligen bedrivs vid universitet och högskolor.
De senaste två åren har BFR:s forskningsanslag från staten minskats kraftigt. År 1998 fick BFR 140 miljoner kronor från staten.
Istället ska branschen – byggföretagen – ta ett allt större ansvar är forskningen kring byggande, bostads-, och planfrågor. Staten ska bara finansiera forskning kring frågor av särskilt samhällsintresse.
Främst står forskning kring hur befintliga hus, vägar och broar ska hålla längre.
För 2001 beräknas BFR få 107 miljoner och 2002 beräknas anslaget bli 109 miljoner kronor.
Byggforskningens framtid utreds för närvarande.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Oförändrat stöd till byggforskning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig