info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Oenighet om snabbspår

Byggnads har kritiserats för att de inte sökt om att starta snabbspår för nyanlända med arbetsgivarna. Facket hävdar att det handlar om oenighet gällande metoder, inte ovilja.

Sveriges Byggindustrier menar att Byggnads helt enkelt inte varit intresserade, att några konkreta diskussioner om snabbspår för nyanlända byggnadsarbetare därför inte kommit igång. Men på Byggnads är förklaringen till utebliven ansökan om snabbspår att fack och arbetsgivare har olika syn på hur det skulle se ut.
– Vi har varit på en mängd möten och vi har sagt att det här verktyget har vi och det kan vi applicera i det här, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.
Han syftar på det lärlings- och valideringssystem som sköts av Byggindustrins yrkesnämnd, BYN, som fack och arbetsgivare driver tillsammans. Där finns möjlighet för utländska arbetare att få sina tidigare utbildningar och yrkeskunskaper validerade.

Ska korta vägen till arbete

Snabbspåren är ett regeringsinitiativ som innebär att ekonomiskt stöd kan ges till lösningar som syftar till att göra vägen till arbete kortare för människor som är nyanlända i Sverige.
Det riktar sig till personer som har utbildning och yrkeserfarenhet i den aktuella branschen från sina tidigare hemländer. Lösningarna ska tas fram i samverkan med både fack och arbetsgivare. Den första ansökningsperioden gick nyligen ut.
En rad branscher, däribland byggbranschens tjänstemannasektor där Sveriges Byggindustrier sökt stöd tillsammans med tjänstemannafack, är på gång. Ett snabbspår för kockar sattes igång i september. Men Byggnads och Sveriges Byggindustrier har alltså inte sökt om något stöd.

”De vill lägga snabbspåret i Galaxen”

Sveriges Byggindustrier menar att Byggnads inte varit intresserade. Men Johan Lindholm hävdar att det handlar om att arbetsgivarna vill förlägga snabbspåret till Galaxen, medan Byggnads vill använda de system som finns inom BYN för att lotsa in nyanlända på arbetsmarknaden.
Galaxen är ett arbetsgivarägt företag som är till för rehabilitering för personer i branschen.
– Galaxen gör ett fantastiskt jobb för människor med funktionsnedsättningar, eller som behöver hjälp in på arbetsmarknaden igen, säger Johan Lindholm.

Men han vänder sig mot att använda den verksamheten för ett snabbspår riktat till nyanlända människor. Han hävdar att andra branscher tittat på BYN då de diskuterat sina snabbspår, att det inte finns någon anledning att frångå det systemet. Han menar att ett extra tillskott skulle kunna hamna där och stärka den befintliga verksamheten.
– Vi står ju inför en byggboom med 2,7 procents arbetslöshet och vi kommer behöva varenda en som vill bli byggnadsarbetare, säger han.

”Inte ens börjat diskutera”

Men Mats Åkerlind, vice vd på Sveriges Byggindustrier, ger en bild av samtal som varit mindre konkreta än vad Johan Lindholm beskriver.

Han säger att Byggnads sagt nej till att skicka in en förutsättningslös intresseanmälan där nästa steg skulle vara mer precisa diskussioner.
Så du upplever inte att det hänger på att ni inte är överens om hur de konkreta åtgärderna ska se ut?

– Nej, nej, vi har inte ens börjat diskutera.
Han bekräftar att arbetsgivarsidan lyft fram Galaxen som en möjlig aktör, som ett förslag. Han tror att företaget skulle kunna komplettera Arbetsförmedlingens förmedlingsuppdrag.
– Galaxen skulle kunna ha en roll att se till att det kommer fram arbetsgivare som är intresserade av att erbjuda praktik eller anställningsplatser.
Vidare hävdar Mats Åkerlind att man inte diskuterat att använda BYNs valideringsmodeller än så länge, men att det inte är uteslutet för arbetsgivarna.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Oenighet om snabbspår

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig