info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Oenighet om förslag till byggpendling

Byggbranschens parter och näringsdepartementet kan inte enas om hur arbetspendlingen i byggbranschen ska stödjas. Därför inställs ett planerat möte på näringsdepartementet på onsdag.

– Vi kan inte ställa oss bakom det förslag som näringsdepartementet hittills haft att komma med, för vi tror inte på det, säger Hans Tilly, andre ordförande i Byggnads. Samma besked ger Byggentreprenörernas förhandlingschef Christer Flodén.
Det råder överhettning i storstäderna och samtidigt är det arbetslöshet bland byggnadsarbetare i glesbygd. Därför har Byggnads och Byggentreprenörerna tidigare lagt fram ett gemensamt förslag om pendlingsstöd till Stockholm, Göteborg och Malmö. Enligt förslaget skulle staten bidra med kostnaderna för resor mellan hemorten och arbetsorten en gång per vecka. I gengäld skulle byggbranschen ansvara för ett bra tillfälligt boende, så att byggnadsarbetare slipper bo i husvagn. Branschen skulle också svara för resor till och från arbetet på arbetsorten. Vidare förbinder man sig att öka vidareutbildningen av byggnadsarbetare.
Näringsdepartementets ståndpunkt i diskussionerna har däremot varit att staten ska bidra med kostnaderna för hälften av arbetsresorna och arbetsgivarna för den andra hälften.
Näringsdepartementet och parterna, Byggnads och Byggentreprenörerna, har inte kunnat enas om något förslag. Ett möte om pendlingsstödet var utsatt till på onsdag men det kommer inte att bli av.
Efter tidigare diskussioner skulle Byggentreprenörerna och Byggnads se över om de kunde förändra sitt förslag. Men i förra veckan skrev de till näringsdepartementet och gav besked om att de inte kan se några alternativ till det ursprungliga förslaget. Om arbetspendlingen verkligen ska fungera, krävs det att staten ersätter den direkta kostnaden för veckopendling, hävdar de.
Det systemet är enklast att få att fungera. De betonar att det är fråga om en tidsbegränsad åtgärd, att den är viktig för att undvika flaskhalsar och överhettning, samt att det innebär en stor samhällsekonomisk vinst om arbetslösa kan pendla till jobb.
-Vad som händer nu vet vi inte. För oss är det obegripligt att departementet inte lagt ihop frågan om pendlingsstödet och det stora ansvar som parterna i byggbranschen skulle ta för dem som pendlar, säger Hans Tilly.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Oenighet om förslag till byggpendling

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig