info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nytt Skånebråk

Överenskommelsen i Skåne skulle trygga freden. Men knappt ett år efter att underskrifterna torkat är bråket i full gång igen. Förklaringen finns i ett otydligt avtal.

– Det hade varit en fröjd om vi skrivit avtalet annorlunda. Då hade vi sluppit att det såg ut så här i dag, säger Johan Dahlberg, ombudsman på Byggnads Skåne.
Avtalet han pratar om är den så kallade Skåneöverenskommelsen som Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) skrev under den 30 juni 2011. Efter ett utdraget ställningskrig mellan fack och arbetsgivare där ett hundratal byggnadsarbetare tvingades gå på stupstockslön lyckades parterna komma överens om ett lokalt avtal som ska gälla på alla arbetsplatser i regionen.

Kompromisser från båda håll

Riktpunkten höjdes till 76 kronor per underlagstimme i Malmö-Lund-regionen, samtidigt minskade kompensationsmöjligheterna för de byggjobbare som gått på stupstock. Freden höll i nästan precis ett år, sen anmälde BI Byggnads för brott mot överenskommelsen om godkända lönemodeller. Förhandlingen som hölls i oktober slutade i oenighet och i dagsläget står parterna långt ifrån varandra igen.
Just nu är sex arbetsplatser i Skåne uppe i den nyinrättade prestationslönenämnden för att försöka hitta en lösning på den nya konflikten kring lönefrågan.
– När vi skrev på det här avtalet bytte vi bort rakt ackord mot att resultatlön med ekonomiskt utfall inte skulle kunna användas. Läser man i avtalet står det att ren resultatlön inte ska kunna tillämpas, säger Johan Dahlberg.

Oklart om lönemodeller

Anledningen till de nya tvisterna hittar man under rubriken lönemodeller i den lokala överenskommelsen. Där presenteras de tre prestationslönemodeller som tillämpas i regionen. Som punkt nummer tre står resultatlön, och precis som Johan Dahlberg säger står det tydligt att en ren resultatlön inte ska kunna tillämpas. Men passagen är luddigt formulerad, den rörliga ersättningen ska nämligen baseras på olika parametrar som bestäms för varje enskilt projekt. Vilka dessa parametrar är definieras aldrig i texten. Men enligt det stora byggavtalet kan parametrarna bland annat bestå av kvalitet, resursutnyttjande – och ekonomiskt resultat.

Osäker framtid för avtalet

– Vi gjorde en inskränkning på vardera sida. Byggnads släppte sitt krav på rakt ackord och vi accepterade att ren resultatlön inte ska tillämpas. Däremot är det absolut möjligt att ekonomiska resultat tillsammans med andra parametrar kan användas, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på BI.
Ett liknande resonemang förs av Byggnads förre avtalssekreterare Torbjörn Johansson som satt med vid förhandlingarna:
– Allting tar kraft av byggavtalet, det kan man inte lägga till eller ta bort delar från.
Den nuvarande överenskommelsen löper ut den sista februari 2013. Vad som händer efter det är fortfarande oklart.
– Det återstår att se vad det blir. Skåneöverenskommelsen har inte löst de problem den skulle fixa, säger Johan Dahlberg.

Björn Wendelborn Barr
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nytt Skånebråk

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig