info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nytt register för utstationerade

Från den 1 juli måste utländska arbetsgivare som har tillfällig utstationerad arbetskraft i Sverige anmäla sig hos Arbetsmiljöverket.

– Alla som arbetar i Sverige har rätt till en säker arbetsmiljö, det gäller även dem som kommer hit tillfälligt och arbetar, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Regeln gäller arbetsgivare från länder i EU. Den gäller också arbetsgivare från länder utanför EU, som skickar tillfällig personal till Sverige i mer än fem dagar.
– Det kan vara en tillfällig anställning från fem dagar upp till flera år, det finns inte någon egentlig definition på vad tidsbegränsat arbete är, säger Pia Lindqvist, jurist och sakkunnig på utstationeringsregler vid Arbetsmiljöverket.

Även dotterbolag

Regeln gäller även de företag som har sitt säte utomlands, men har dotterbolag i Sverige.
Verket kommer att kräva straffavgifter från de företag som inte registrerat sina anställda. Avgift kan också utkrävas om arbetsgivaren inte registrerat en kontaktperson i Sverige.

Viktigt med kontaktperson

Kontaktpersonen ska vara en person som kan ta emot delgivningar.
– Det ska finnas en kontaktperson som våra inspektörer kan lämna en delgivning till, till exempel om det gjorts en inspektion och det finns arbetsmiljöbrister som ska rättas till. Det är viktigt även för andra myndigheter med en kontaktperson. Kontaktpersonen kan vara en arbetstagare som utses av arbetsgivaren, säger Pia Lindqvist på Arbetsmiljöverket.

Straffavgift på 20 000

Straffavgiften är 20 000 kronor. Denna avgift ligger fast. Men utöver detta har arbetsmiljöverket rätt att ställa viteskrav om registret inte uppdateras när nya arbetstagare kommer, eller om felaktiga uppgifter lämnats.
– Om arbetsgivaren inte rättar till felen, kan vitet utdömas. För att ett vite ska få reell effekt bör det sättas så att det blir kännbart. Nivåerna sätts av Arbetsmiljöverket, säger Pia Lindqvist.

Arbetsmiljöverket ska ha koll

Arbetsmiljöverket kommer att ha tillsynsansvaret över registret. Än har man inte utarbetat en strategi för hur de utländska arbetsgivarna ska kunna kollas så att de verkligen anmäler sina utstationerade arbetstagare till registret, som kommer att vara webbaserat.
Arbetsmiljöverket kommer att annonsera i utländsk branschpress och även göra informationsinsatser i Sverige om de nya reglerna.
Enligt Pia Lindqvist på Arbetsmiljöverket finns finns regler om anmälan till myndigheter i de flesta andra länder i EU.
– Det är ganska vanligt att utländska företag frågar: ”Var ska vi anmäla oss när vi gör jobb i Sverige. De blir förvånade över att det inte finns någon kontroll alls, säger Pia Lindqvist.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nytt register för utstationerade

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig