info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nytt centrum för bygghälsa

Ett nytt nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor. Det kan bli verklighet i byggbranschen efter det senaste byggavtalet. Målet är att ta fram skadestatistik som är anpassad efter varje yrkesgrupp och att utveckla och kvalitetssäkra hälsokontrollerna. En arbetsgrupp ska nu utreda planerna.

Fler besök i företagshälsan. Det var Byggnads krav i den senaste avtalsrörelsen. Men efter diskussioner parterna emellan la Byggnads ett nytt förslag som fick gehör.
-Vi kallar det Bygghälsan light. Målet är att få ett kunskapscentrum som kan se vilka sjukdomar och skador som drabbar olika yrkesgrupper. Utifrån detta kan man sedan säkerställa undersökningarna i företagshälsovården så att de verkligen blir yrkesanpassade, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Bygghälsan var byggbranschens företagshälsovård. Där samlades också uppgifter om sjukdomar och skador i ett centralt register och dessutom ingick en forskningsdel. Denna instans lades ner på 1990-talet, men är mycket saknad av många byggnadsarbetare. Och på kongress efter kongress i Byggnads återkommer motioner om att återinföra Bygghälsan. Så också i år.
– Alla är nog överens om att Bygghälsans arbete saknas. Då kunde man få veta var det fanns för skador i branschen och hur de kunde förebyggas. Om de planer vi nu har förverkligas, så kan det i alla fall vara ett litet steg på vägen, säger Torbjörn Johansson.
Efter att Bygghälsan lades ner spreds byggnadsarbetarna till ett antal olika företagshälsor. Torbjörn Johansson säger att tanken är att det ska ske ett samarbete mellan företagshälsorna och ett framtida kunskapscentrum.
-Från fackets sida vill vi dels att företagshälsorna ska ge information om skador och arbetssjukdomar, men att centrat i sin tur ska föreskriva hur företagshälsovårdens undersökningar ska ske, så att de verkligen blir kvalitetssäkrade och yrkesspecifika, säger han.

Men än återstår att se vad det blir av förslaget.
Byggsektorns parter, såväl arbetsgivarorganisationer som byggfack, är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda frågan. Under den kommande avtalsperioden ska den först undersöka möjligheterna att höja kunskapen om yrkesrelaterade skador och vid behov utveckla och kvalitetssäkra hälsokontroller som är anpassade för olika yrkeskategorier.
Nästa steg blir att utarbeta ett förslag till nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor. Tanken är att kunskapscentrat ska bedrivas som ett partsgemensamt projekt. I gruppens uppgifter ingår också att undersöka projektets storlek,  finansiering och de olika parternas intresse att delta.

Parallellet med arbetsgruppens arbete, pågår också framtagandet av ett internetbaserat hälsodatasystem i byggbranschen. Något som Byggnadsarbetaren tidigare har rapporterat om.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nytt centrum för bygghälsa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig