info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya regler om tjänster

EU:s ministerråd har nu enats om det tidigare omstridda förslaget till tjänstedirektiv. Det innebär bland annat att svenska kollektivavtal ska gälla på svenska arbetsplatser.

Det förslag som ministerrådet nu enats om är ett kompromiss och mindre långtgående än det första. Den tidigare mest omstridda delen har ur facklig synvinkel varit ursprungslandsprincipen, som innebar att företaget skulle ta med sitt hemlands regler till det land man arbetar i. Det skulle alltså innebära att ett polskt företag, till exempel skulle ha haft rätt att ha polska löner och villkor i Sverige.

Detta förslag har dock tagits bort så att de regler som gäller baseras på landet där verksamheten utförs. Alltså svenska kollektivavtal och regler på svenska byggen.
Byggnads förhandlingschef Gunnar Ericson ser positivt på detta.
– Jag har ännu inte sett den färdiga texten, men som jag tolkar det är det svenska kollektivavtal som ska gälla på svenska byggen. Det är mycket positivt att det till slut blev på det sättet, säger han.
Istället för utstationeringsprincipen finns bestämmelser som anger vilka principer som gäller för en medlemsstat som ställer krav på företag från utlandet. De får till exempel inte vara diskriminerande. De måste vidare vara motiverade av hänsyn till allmän ordning, säkerhet, hälsa eller skyddet för miljön.

Förslaget måste också klubbas av Europaparlamentet och väntas träda i kraft 2010. Tanken med tjänstedirektivet är bland annat att det ska underlätta för tjänsteföretag att etablera sig och utföra tillfälliga tjänster i andra medlemsländer inom EU. Det omfattar dock inte bemanningsföretag.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya regler om tjänster

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig