info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya regler för utländsk arbetskraft – så påverkas byggbranschen

Korttidsstöd, arbetsmiljöregler och nya skatteregler för utländsk arbetskraft. Här är reglerna som gäller från 1 januari 2021.

Foto: Mostphotos
  • Från den 1 januari 2021 gäller nya regler för utländsk arbetskraft. Utländska arbetstagare som utför arbete i Sverige, exempelvis för ett svenskt byggföretag, ska beskattas i Sverige, oavsett om de vistas här mindre än 183 dagar, under en tolvmånadersperiod.
  • Reglerna om skatteavdrag för arbete utfört i Sverige förändras. Detta kommer att innebära att fler utländska företag än innan kommer behöva registrera sig hos Skatteverket. Bland annat införs en skyldighet för anlitande svenska bolag att göra skatteavdrag på betalningar till utländska företag, om det utländska företaget saknar svensk F-skatt.
  • Den 1 januari trädde nya föreskrifterna om arbetsplatsens utformning i kraft. Den innebär ökade krav på att byggherrar, arkitekter och andra projektörer, samt byggarbetsmiljösamordnaren (Bas-P), ska ta hänsyn till arbetsmiljön i bruksskedet, alltså i den färdiga byggnaden, redan vid projekteringen. Ett exempel är att framtida arbetsplatser redan från början ska dimensioneras för personer som använder rullstol.

– Vi vill att man ska göra rätt från början. Det kan bli väldigt dyrt att ändra en redan byggd arbetsplats, om det alls är möjligt. Vi ser också ett ökat behov av god tillgänglighet på arbetsplatserna när vi har allt fler äldre som arbetar, säger Christina Jonsson, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för regler.

  • Från årsskiftet införs det skattereduktion vid installation av grön teknik. Detta hanteras via Skatteverket. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Exempel på installationer: laddningspunkter till elfordon och solceller. Skattereduktionen ges för både arbets- och materialkostnader.
  • Regeringen har meddelat att stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till som längst juni 2021. Syftet med förlängningen är att behålla jobb genom att stötta företag med lönekostnader.
  • Den karensen på 24 månader efter stödperiodens slut som regleras i nuvarande lag föreslås slopas under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det betyder att alla som haft stöd under 2020 kommer att kunna ansöka om nytt stöd. Detta gäller även företag som sökt stödet men sedan inte använt det.
  • Enligt förslaget kommer permitteringsnivåerna fortsatt att vara 20, 40 eller 60 procent. Från december 2020 till och med mars 2021 står staten fortsatt för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Från april till och med juni 2021 står staten för 50 procent av kostnaden. Lönetaket om 44 000 kronor i månaden kvarstår.
  • Vid ansökan om nytt stöd ska företagen visa att man har allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av pandemin.
  • Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och uppsagd personal föreslås även fortsatt att omfattas av stödet.
  • Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga arbetsgivare, kan få stöd vid korttidsarbete, exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Stödet beviljas även för andra företagsformer där ägaren är den enda anställda, förutsatt att de andra kraven för stödet är uppfyllda.
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya regler för utländsk arbetskraft – så påverkas byggbranschen