info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya metoder att granska stress

Det fordras nya sätt att jobba för att granska fenomenet pressade byggtider. Nya metoder ska därför testas i höst.

Det är arbetsmiljöverket, som med hjälp av experter, håller på att ta fram nya metoder för hur man ska granska byggen med alltför korta byggtider. Det kräver ett annat sätt att jobba än till exempel vid en inspektion av en dålig ställning. Under hösten ska metoderna prövas vid pilotinspektioner.
– Man behöver ta mer tid på sig och granska hela byggprocessen som en helhet. Man kan också använda sig av enkäter för att för att se hur till exempel byggnadsarbetare upplever jobbet, säger Kristian Lönnström, arbetsmiljöinspektör i Stockholm.

Han är medlem i arbetsmiljöverkets projekt ” ”Hälsofarlig stress i byggprocessen” och har under flera år följt utvecklingen av pressade byggtider i byggbranschen. Han ser en risk i att de blir skadliga.
– Risken med människor som pressas allt för hårt är att de stressar sig till olyckor och mental ohälsa, säger Kristian Lönnström.
Planering är ett nyckelord i de här sammanhangen och pressade byggtider beror i ofta på dålig planering, anser han. Antingen att planeringen från början varit så dålig att byggtiden blir för kort eller att byggprocessen sedan i sig blir för dåligt planerad.

Kristian Lönnström ingår också, tillsammans med flera andra från arbetsmiljöverket, i en arbetsgrupp som ska hantera frågan om byggtiderna på central nivå. Sveriges byggindustrier startade gruppen i samband med elektrikerstrejken. Byggnads ingår i gruppen liksom bland andra parterna för elektrikerna.
Lokalt i Stockholm finns sedan tre, fyra år en arbetsgrupp, som tillkommit på Kristian Lönnströms initiativ. Det är personer från Byggettan och Stockholms byggmästareförening som träffas ett par gånger varje år för att diskutera just hur man hanterar byggtiderna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya metoder att granska stress

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig