info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya föreskrifter ska förbättra arbetsmiljön

Sex nya föreskrifter träder i kraft den 1 juli. Det gäller föreskrifter för arbetsutrustning, truckar, lyftanordningar och lyftredskap, tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, provning med över- eller undertryck och sprängarbete.

Här är lite kort information om de sex föreskrifterna.
* Användning av arbetsutrustning. Förskriften grundar sig på arbetsmiljölagen 1977:1160. Ansvarig för arbetsmiljön är arbetsgivaren som kan vara en juridisk eller fysisk person (AFS 2006:04)
* Användning av truckar. Användningen av truckarna ska förebyggas så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs (AFS 2006:05).
* Användning av lyftanordningar och lyftredskap. Arbetet ska planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer förhindras. En last ska vara säkrad så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt. (AFS 2006:06)
* Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar. Personlyft ska planeras och genomföras så att ohälsa och olycksfall förebyggs. Personer får lyftas med en kran eller en truck endas i en för ändamålet utformad arbetskorg. (AFS 2006:07)
* Provning med över- och undertryck. De nya föreskrifterna innebär att ackreditering som kontrollorgan krävs för att utföra trycksättning med gas. Ackreditering hos Swedac ersätter tidigare tillstånd från Arbetsmiljöverket. (AFS 2006:08)
* Sprängarbete. Föreskriften gäller inte verksamhet inom försvarsmakten. Sprängarbete ska riskbedömas, planeras och utföras på säkert sätt, så att inte arbetsskada uppstår på grund av sprängning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya föreskrifter ska förbättra arbetsmiljön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig