info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya byggregler från årsskiftet

Från den 1 januari 2012 börjar Boverkets nya byggregler (BBR) att gälla. Förändringen är ett resultat av ett genomgripande revideringsarbete.

Efter en dialog med byggbranschen och olika myndigheter är nu Boverket klara med omarbetningen av byggreglerna. Framförallt är det avsnitten om energihushållning och brandskydd som är ändrade. Övergångsregler gäller under hela 2012. Under den perioden kan byggherrar välja mellan att tillämpa de gamla eller de nya reglerna. Från den 1 januari 2013 gäller enbart de nya reglerna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya byggregler från årsskiftet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig