info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya byggavtalet värt 7,3 procent

Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) kom sent i natt överens om ett nytt byggavtal. Uppgörelsen innebär ett avtal på 19 månader. Avtalet innehåller bland annat arbetstidsförkortning och en lönehöjning med 2:30 kronor från 1 april i år.

Det nya bygg- och anläggningsavtalet omfattar ungefär 60 000 byggnadsarbetare. Till skillnad mot flera andra branscher som redan gjort upp lyckades inte Byggnads och BI komma överens om ett treårsavtal. Istället blev det en uppgörelse som sträcker sig 19 månader framåt. Det nya avtalet gäller mellan den 1 april 2004 och den 31 oktober 2005. Omräknat på tre år – den avtalstid som många andra har tecknat avtal på – är byggavtalet enligt Byggnads värt 7,3 procent.
– Uppgörelsen är i stort sett en prolongering av det nuvarande avtalet och vi hamnar dessutom på samma nivå som industrin tidigare har gjort upp om, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.
Det blir alltså inga förändringar i den heta frågan om skrivningarna i löneparagrafen.
När det gäller arbetstidsförkortningen så kom parterna överens om att minska arbetstiden med 1 dag från och med den 1 april 2006.
I pengar gav avtalet följande i korthet: utgående lön höjs med 2:30 kronor den 1 april 2004 och med ytterligare 1:75 kronor den 1 maj 2005. Grundlönen höjs med tre kronor under det första året. Tillägget för övertid, skift, förskjuten arbetstid, arbete i bergrum och kallortstillägg höjs med 2,8 procent under det första året.
-Vi är nöjda med att ha slutit ett avtal i nivå med den konkurrensutsatta industrin, säger Bo Antoni, vd för BI.
Parterna har även kommit överens om att bilda flera arbetsgrupper som under avtalstiden ska diskutera följande frågor:
– Översyn av personalutrymmen
– Koppla rätt, lyft säkert
– Kvalitetssäkrad företagshälsovård
– Översyn av dykeribestämmelser
– Partsgemensam utbildning i lönehandläggning
– Framtida byggarbetsplatsen i fokus
– Byggsektorns samtalsforum
– Utbildning av skyddsombud
– Revidering av anläggningsavtalet

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya byggavtalet värt 7,3 procent

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig