info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny standard kräver körkort för andningsskydd

Nu har en ny europeisk standard om andningsskydd blivit klar. Standarden ska öka säkerheten för alla som använder sådana skydd på jobbet. I standarden står bland annat att alla arbetstagare bör ha "körkort" för andningsskydd.

De som främst har behov av standarderna är de som tillverkar andningssskydd, företag som har arbetsgivaransvar, samt de som använder skyddet, exempelvis byggnadsarbetare.
Standarden har tagits fram av flera europeiska länder tillsammans. I den svenska standardiseringskommittén har många olika aktörer ingått, bland annat tillverkare, provinstitut, och myndigheter.

Standarden slår fast att alla som använder andningsskydd i jobbet bör ha ett ”körkort”. I körkortet ska det bland annat stå om den anställde fått utbildning, giltighetstid, och vem som tränat personen.
I utbildningen ska ingå information om de olika typer av masker som finns på marknaden, och vad de skyddar mot. Det ska också ingå en utprovning, så att personen får ett skydd som verkligen passar honom/henne. Utbildningen ska uppdateras minst en gång om året. Arbetsgivaren bär ansvaret för att den anställde får genomgå träningen.

Att det är så viktigt med utbildning och utprovning beror på att det finns många typer av andningsskydd och att alla skydd inte klarar alla typer av dammpartiklar och gaser. Därför måste man lära sig vad som passar för just det arbete som utförs.
– Ett andningsskydd måste också passa ansiktet. Vi ser olika ut i ansiktet och det finns ofta olika storlekar på maskerna. Fel storlek gör att masken blir värdelös, att den läcker in luft. Skäggstubb precis där masken ska sluta tätt, gör också att masken blir otät. Luften tar enklaste vägen in, säger Birgitta Carlsson på arbetsmiljöverket, som också är ordförande i den svenska standardiseringskommittén.

Standarderna fungerar som rekommendationer och anger vilka krav som bör ställas på arbetsgivare, tillverkare och anställda i de olika länderna. När rekommendationerna blivit kända och arbetsgivare börjat anpassa sig efter dem, kan det bli aktuellt att göra reglerna obligatoriska.
– Om vi skriver in detta i föreskrifterna, då måste man följa reglerna. Vi funderar på om kravet på utprovning och utbildning ska bli obligatoriskt så småningom. Utbildning skulle kunna ske inom företagshälsovården, för de företag som inte har egna resurser till detta inom det egna företaget, säger Birgitta Carlsson.
I England är det lag på att alla ska ha utbildning på andningsskydd. Alla anställda i England måste genomgå individuella tester, en gång om året.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny standard kräver körkort för andningsskydd

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig