info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny organisation klar

Förhandlingarna om hur organisationen på Byggnads förbundskontor ska se ut är nu klara. Resultatet blir att åtta heltidstjänster och flera deltidstjänster försvinner.

Byggnads förbundskontor bantas från 73 till 62 tjänster. Minskningen genomförs genom borttagning av några tillfälliga deltidstjänster samt åtta heltidstjänster.
Personalchefen Margareta Johansson har suttit i långa förhandlingar.
– Det här är ett första steg i besparingsarbetet vi genomför. De åtta heltidstjänster som försvinner kommer dels att flyttas om och dels sägas upp. De som berörs av uppsägning kommer erbjudas alternativ som förtidspension, omskolning eller annat.
Syftet är att spara pengar och effektivisera organisationen. Den nya organisationen som är framförhandlad med BOF, Byggnads Ombudsmannaförening, och Handelsklubben kommer att gälla från och med den 1 juli i år och ser ut enligt följande:

+ Förbundsledning, 5,5 tjänster.
En av de största förändringarna jämfört med den 15 tjänster starka ordförandestaben från 2006. Förbundsordföranden och de tre andra kongressvalda får hjälp av en assistent och en sekreterare på halvtid. Den nya ledningsgruppen blir mer utåtriktad och politisk och får mindre personal- och chefsansvar.

+ Administrativ enhet, 10 tjänster.
Enheten handhar personalfrågor, löner och pension, kontorsservice, IT-verksamhet, med mera. En särskild grupp inom enheten ska arbeta för att minska administrationen inom förbundet.

+ Ekonomienhet, 10,6 tjänster.
Bokföring, redovisning och ekonomisk förvaltning. Fungerar i stort sett som innan omorganiseringen.

+ Enheten för utveckling av löne- och arbetsvillkor, 12 tjänster.
En helt ny enhet skapas av delar från förhandlingsenheten, utrednings- och näringspolitiska enheten. Enheten kommer bland annat att arbeta med utvecklingsarbetet för kollektivavtalens utformning.

+ Förhandlings och försäkringsombudsenhet, 9 tjänster.
Enheten ska bland annat följa upp efterlevnaden av kollektivavtal och lagstiftningen på arbetsmarknaden. Den nya enheten skapas av gamla försäkringsenheten och delar av 2006 års förhandlingsenhet.

+ Medlemsenheten, 5 tjänster.
Enligt förslaget 6 tjänster, men blir istället 5. Enheten kommer att ansvara för organisationsfrågor, genomförandet av kongresser, förbundsfullmäktige och liknande. Enheten kommer också att satsa på medlemsrekrytering.

+ Kommunikationsenheten, 9 tjänster.
Också en ny skapelse som tar över delar av den gamla ordförandestabens uppgifter. Enheten kommer jobba mycket med opinionsbildning, internationell verksamhet, extern- och intern information, presskontakt, med mera.

Handelsklubben har lagt fram flera alternativa förslag i förhandlingarna och fackklubben och arbetsgivaren är eniga om att göra en uppföljning och utvärdering ett år efter omorganisationen. Förhandlingar om övertalighet kommer också att inledas. Tidningen Byggnadsarbetaren omfattas för närvarande inte av omorganisationen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny organisation klar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig