info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny motgång för facket i EG-domstolen

EU:s lagstiftning tillåter inte att en offentlig beställare kan ställa krav på att en byggentreprenör betalar de löner som gäller lokalt på orten. Detta står klart i dag enligt en dom från EG-domstolen.

Domen handlar om en konflikt i den tyska delstaten Niedersachsen och deras lag om offentlig upphandling. Enligt lagen föreskrivs bland annat att byggentreprenadavtal endast får slutas med företag som åtagit sig att minst betala de löner som gäller lokalt. Något som delstaten krävde i samband med att de beställde byggandet av ett fängelse. Entreprenaden gick till det tyska bolaget Objekt und Bauregie som åtog sig att betala den lönenivån som gällde. I nästa steg anlitade Objekt und Bauregie en polsk underentreprenör. De betalade i sin tur endast 46 procent av den minimilön som gällde till de 53 anställda. Efter att en förundersökning inletts hävdes entreprenadavtalet mellan Niedersachsen och Objekt und Bauregie. Så småningom hamnade fallet hos EG-domstolen som nu alltså slagit fast att de aktuella lokala bestämmelserna i Niedersachsen är oförenliga med gemenskapsdirektivet om utstationering av arbetstagare. Konkret innebär det alltså att ett EU-land – genom delstatslagar – inte kan tvinga statliga myndigheter att endast anta anbud från byggbolag som åtar sig att minst betala minimilönen som gäller lokalt på orten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny motgång för facket i EG-domstolen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig