info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny international för byggfacken

I december bildas en ny facklig bygginternational. De två internationalerna IBTU och WFBW går ihop för att kunna möta storföretagens allt mer globala organisation.

Den nya samarbetsorganisationen kommer att heta Byggnads- och träarbetareinternationalen, (BTI) och förkortas BWI på engelska.
Det skriver Byggnads reder ut i sitt novembernummer.
Hittills har Byggnads, tillsammans med de andra svenska fackförbunden inom skog- och träbranscherna, varit medlemmar i obundna IBTU. Systerorganisationen WFBW är en kristen organisation för samma branscher.
Bakgrunden till sammanslagningen av de två är att förutsättningarna för det fackliga arbetet har förändrats under de senaste åren.
”Det beror på att storföretagen har blivit globala, att kapitalet har fått en ökad rörlighet och att valutatransaktionerna går allt snabbare. […] Facket måste utveckla strategier, arbetsmetoder och en organisation för denna nya situation.” skriver Byggnads reder ut.

Enligt ett förslag ska BTI bland annat verka för ”en social dimension i globaliseringen”, att fackliga och andra mänskliga rättigheter försvaras liksom ILOs deklarationer om grundläggande rättigheter i arbetslivet. För att uppnå goda arbetsvillkor och erkännande av fackliga rättigheter ska BTI delta i globala förhandlingar med multinationella företag. Dessutom vill de minska utsattheten för utländsk arbetskraft och gränspendlare, genom att de organiseras i både hemland och arbetsland.

Beslut om det nya förbundet förväntas tas på kongressen 7-9 december, då man även ska välja ny ledning. De nordiska länderna har nominerat Anita Normark för omval som generalsekreterare och även ställt sig bakom nomineringarna av Klaus Wiesehügel (ordförande för tyska IG BAU) som nominerats till president och Stefaan Vanthourenhout, (från belgiska CSC) som vicepresident. Även Byggnads ordförande Hans Tilly har nominerats till styrelsen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny international för byggfacken

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig