info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny HD-dom om putsade fasader

Byggentreprenören Myresjöhus gjorde inte tillräckligt för att försäkra sig om hur enstegstätade fasader fungerar. Det anser Högsta domstolen i en dom som rör 34 villaägare i Svedala.

Högsta domstolen har nu kommit med ännu en dom som rör de 34 husen i Svedala med enstegstätad fasad. I våras kom Högsta domstolen med en första dom. Den handlade om konstruktionen och beskedet då var att det var fel av byggentreprenören Myresjöhus att använda en enstegstätad fasad. Denna gång har Högsta domstolen prövat om bristerna ska anses vara väsentliga och om de beror på vårdslöshet, samt om även de som köpt sitt hus i andra hand ska kunna ställa krav på Myresjöhus.
Högsta domstolen anser i domen att entreprenören varit oaktsam då man inte i tillräcklig omfattning undersökt den enstegstätade fasadens hållbarhet. Det hjälper inte enligt domen att bolaget använde en metod som inte avvek från praxis i branschen. Detta innebär att Myresjöhus är skadeståndsskyldigt. Något som även gäller andrahandsköparna.
Frågan kommer nu att skickas tillbaka till hovrätten som ska ta ställning till hur villaägarna ska kompenseras.
Konflikten har sitt ursprung i att 34 villaägare i Svedala stämde entreprenören Myresjöhus. Problem med mögel uppstod och villaägarna menade att det var en felaktig byggteknik.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny HD-dom om putsade fasader

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig