info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nu ska Storbron bort: "Vi river från vattnet"

Sundsvall får en ny storbro som ska hålla för såväl tung trafik som cyklister i 100 år. Nu rivs den gamla.

Karl Nilsson är platschef vid rivning och byggande av Sundsvalls nya storbro. Foto: Privat

En ny bro tar snart form i Sundsvall. Men först ska hela den gamla Storbron rivas, med 83 år på nacken har den gjort sitt. Kajerna på båda sidor om Selångersån ska också rustas upp för att säkra den långsiktiga bärigheten. Just nu pågår schaktnings- och rivningsarbeten. Körbanan revs i en tidigare entreprenad och nu rivs två landfästen och två mellanstöd.

– Vi har rivit det södra landfästet. Det är för dålig bäring på land så befintlig kaj rivs från en pråm med hjälp av en grävmaskin med spontaggregat. Vi ska också slå spont mellan det gamla brostödet och det nya tänkta mellanstödet. Det ska bli spontkaj hela vägen, berättar platschefen Karl Nilsson på Peab.

Rivningen sker i olika steg och en del moment äger rum parallellt. I ett första skede behövde Peab ta markprover och förklassificera allt material för att se vad som ska till deponi.

– Det vi river nu är träpålar, betong och stålplank. På insidan av befintlig kaj gör vi ett avlastande schakt, en slänt ner mot botten, så att inte massorna rasar ner i vattnet.

Just nu är mellan 10 och 15 anläggare och maskinförare på plats.

– En grävmaskinist kraschar och knackar betongen, det är grundläggning och lastbilar. Om några veckor kommer det in snickare och armerare. Det kommer också att bli många nydragningar. Det är många ledningar som ska flyttas, annars kommer de att komma i kollision med den nya bron, säger Karl Nilsson.

Den nya Storbron blir en betongbro med stålpelare och ska stå klar år 2020. Den ska bli 65 meter lång, 18 meter bred och 6 meter hög, ha tre körfält och två gång- och cykelbanor. Det ska vara 4,6 meters fri höjd under bron, som hålls upp av fyra brostöd.

Kommer den nya bron också att hålla i 83 år?

– Den håller i 100 år, säger Karl Nilsson. Det är standard idag eftersom materialen är lite annorlunda idag.

Det finns två stora utmaningar under arbetets gång.

– Det är ett väldigt trångt arbetsområde när det ligger mitt i stan, säger Karl Nilsson. Och att arbetet utförs på vatten medför stora utmaningar, det är större olycksrisk och sämre tillgänglighet, vilket kräver mer planering av arbetena.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nu ska Storbron bort: "Vi river från vattnet"