info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nu ska facket kolla hur du mår

Psykosociala arbetsmiljöronder ska införas på byggena. Det är planen i ett arbete som Byggnads just startat, apropå att sjukskrivningarna orsakade av psykosociala besvär ökat.

Nyligen samlades arbetsmiljöombudsmännen från Byggnads regioner och arbetsmiljöhandläggarna, centralt placerade fackliga företrädare, från de rikstäckande byggföretagen på en tredagarsträff. Där inleddes en satsning på psykosocial arbetsmiljö, säger ombudsmannen Christer Roos som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Byggnads.
– Så vi är i uppstartsläget. Vi har insett att det är en fråga vi måste jobba med. Det är pressade byggtider ute, det är mycket stress och organisatoriska problem.
Är det i tidspress psykosociala problem på arbetsplatserna bottnar tror du?
– Ja, mycket av det. Men det får man ju titta på från fall till fall, hur varje arbetsplats är uppbyggd. Hur mycket inflytande man kan ha över sitt arbete är också en stor del i den psykosociala arbetsmiljön.
Ser ni att folk på byggena far illa av tidspress?
– Alla undersökningar visar att sjukskrivningar för psykosociala orsaker, folk som går in i väggen och den typen av frågor, har ökat rätt över alla branscher. Och våran bransch är ju inte på något vis annorlunda än någon annan bransch när det gäller det.
Finns det risk att man tror att byggbranschen är annorlunda, att det finns en kultur av att man ska kunna jobba på?
– Det kan vara en risk, att det ska vara lite macho. Men det måste man ju titta på, det handlar om att göra psykosociala arbetsmiljöronder och hitta felen på varje arbetsplats. Och det kan ju vara helt olika.
Så psykosociala ronder ska ni börja med?
– Ja. Under nästa år ska det arbetet intensifieras, man måste ju lära sig lite; hur går man en psykosocial arbetsmiljörond? Våra skyddsombud måste få information om vad man ska titta på, vad som är viktigt att tänka på och vilka krav kan man ställa på arbetsgivarna.
Så vad är det man ska titta på vid en sådan rond?
– I grund och botten hur man mår på arbetet.
Är det något mer konkret ni ska göra under nästa år på det här området?
– Man kommer samla ihop skyddsombuden ute i regionerna och delge dem kunskap. Det gäller att lyfta skyddsombudens kunskap och titta på hur man kan jobba med det här.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nu ska facket kolla hur du mår

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig