info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
3D Hyrliftar 980×260 V29

Nu ska bygg- och anläggningsprogrammet ge högskolebehörighet igen

Sedan gymnasiereformen 2011 har antalet sökande till gymnasiets yrkesprogram stadigt minskat. Nu föreslår regeringen att yrkesprogrammen återigen ska ge grundläggande högskolebehörighet.
Det ska bli lättare för framtidens byggelever att gå vidare till högskola.

2011 genomdrev den dåvarande Alliansregeringen en gymnasiereform som bland annat innebar att yrkesförberedande program inte längre automatiskt gav allmän högskolebehörighet. Kritikerna varnade för minskad social rörlighet och cementerade klassklyftor på lång sikt och färre sökande på kort sikt. Åtminstone vad gäller antalet sökande fick de rätt.
Sedan reformen har antalet sökande till yrkesprogrammen stadigt sjunkit. Läsåret 2007/08 gick 39 procent av eleverna på ett yrkesprogram, enligt regeringens siffror. 2016/17 hade andelen sjunkit till 23 procent.

LÄS MER: Unga väljer bort byggprogrammet

Nu vill regeringen återgå till den gamla ordningen, alltså att alla gymnasieprogram automatiskt ska ge behörighet till studier på högskolenivå. I dag skickades förslaget ut på remiss.
– Eleverna på yrkesprogrammen ska ha en reell möjlighet att gå en utbildning som ger grundläggande behörighet till högre utbildning utan att yrkeskursernas omfattning minskar. Det är bra för eleverna, och det är bra för alla arbetsgivare som har ett skriande behov av yrkesutbildad arbetskraft, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) i ett uttalande.

LÄS MER: Ministern: ”Fler lärare bör våga”

Ett av de yrkesgymnasium som haft problem att locka elever är Byggymnasiet i Malmö. Trots att branschen skriker efter arbetskraft hade bara fem niondeklassare i staden sökt bygg- och anläggningsprogrammet som förstaval inför läsåret 2016/17 och skolan hotades av nedläggning.
– Antalet sökande har minskat stadigt. Många elever och föräldrar upplever att man riskerar att låsa in sig i ett yrke och inte kan gå vidare till högskola om man vill det senare i livet, säger rektorn Mia Pontén-Karlberg.
Förslaget att återinföra den allmänna högskolebehörigheten ser hon som ett stort steg i rätt riktning.
– Det är mycket goda nyheter och kommer att öka möjligheten att rekrytera fler elever, säger Mia Pontén-Karlberg.

2011 genomförde den dåvarande regeringen gymnasiereformen GY 2011. Den mest omdebatterade förändringen handlade om att yrkesprogrammen inte längre skulle ge automatisk högskolebehörighet.
Möjligheten att ändå nå allmän högskolebehörighet fanns kvar genom att välja till behörighetsgivande extrakurser, men få valde detta alternativ.
I regeringens nuvarande förslag ska det istället vara möjligt att välja bort studieförberedande moment, samtidigt som allmän högskolebehörighet återinförs som standard.
Förändringarna föreslås träda i kraft läsåret 2019/20.

arrow_forward Senaste nytt
info

Byggnadsarbetaren.se använder cookies för att optimera upplevelsen för dig som besökare. Läs mer