info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nu faller bostadsbyggandet – brutalt ras i storstäderna

I storstadsområdena är nedgången dramatisk. Där minskade bostadsbyggandet med 29 procent under årets sex första månader jämfört med förstahalvåret 2021. I hela landet är nedgången 11 procent.

Foto: Mostphotos

Under årets första sex månader började det byggas 31 050 lägenheter. Det visar preliminär statistik från SCB.

Byggandet av bostäder i småhus håller emot medan det är ett rejält tapp för lägenheter i flerbostadshus. Årets 23 950 byggstarter i flerfamiljshus är 14 procent färre jämför med förra året. Antalet påbörjade lägenheter i småhus ökade däremot med 2 procent till 7 100 bostäder.

När det gäller nedgången för bostadsbyggandet så står storstadsområdena för i princip hela minskningen. I Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö är nedgången i genomsnitt 29 procent. Antalet byggstarter i storstadsområdena, 10 935, har Byggnadsarbetaren räknat upp med 10 procent. Det var så stor eftersläpningen av inrapporteringen av byggstarter var i de tre storstadsområdena första halvåret 2021.

SCB har för sin statistik för hela landet räknat upp siffrorna med 12 procent, vilket är eftersläpningen i inrapporteringen för motsvarande period för hela landet under senaste åren.

Bostadsbyggandet första halvåret 2022. Ej uppräknade siffror

Alla lägenheter jan–jun

Därav småhus jan–jun

Därav flerbostadshus jan–jun

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Hela riket
34 826 27 718 6 963 6 355 27 863 21 363
Storstadsområdena
17 081 10 935 2 461 1 608 14 620 9 327
Stor-Stockholm
8 453 6 860 1 219 868 7 234 5 992
Stor-Göteborg
4 480 2 352 661 547 3 819 1 805
Stor-Malmö
4 148 1 723 581 193 3 567 1 530
Riket i övrigt
17 745 16 783 4 502 4 747 13 243 12 036
Stockholm
8 453 6 860 1 219 868 7 234 5 992
Uppsala
2 776 1 789 315 473 2 461 1 316
Södermanland
1 050 1 944 262 392 788 1 552
Östergötland
1 307 1 858 272 412 1 035 1 446
Jönköping
1 820 404 301 256 1 519 148
Kronoberg
731 1 053 139 100 592 953
Kalmar
373 472 189 142 184 330
Gotland
88 292 28 166 60 126
Blekinge
266 135 96 64 170 71
Skåne
5 981 3 063 1 277 732 4 704 2 331
Halland
879 1 222 297 442 582 780
Västra Götaland
5 815 3 766 1 289 1 066 4 526 2 700
Värmland
284 1 118 139 117 145 1 001
Örebro
671 422 233 199 438 223
Västmanland
931 1 079 180 188 751 891
Dalarna
436 403 151 167 285 236
Gävleborg
465 160 195 91 270 69
Västernorrland
431 101 42 24 389 77
Jämtland
189 177 81 99 108 78
Västerbotten
1 225 730 144 100 1 081 630
Norrbotten
655 670 114 257 541 413

Källa: SCB

Cenneth Niklasson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nu faller bostadsbyggandet – brutalt ras i storstäderna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig