info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nu blir byggnadsarbetare dyrare

Nu pressar den förbättrade byggkonjunkturen upp lönekostnaderna.

Mellan mars 1998 och mars 1999 svarade byggbranschen för de största ökningen av arbetskostnaden. Lönekostnaderna för byggnadsarbetare ökande med 5,1 procent och för tjänstemän inom byggindustrin med 6,6 procent.
Genomsnittsökningen var för arbetare 2,3 procent och för privatanställda tjänstemän 3,6 procent.
Det framgår av Statistiska centralbyråns, SCB:s så kallade arbetskostnadsindex. Där ingår lön, arbetsgivaravgifter, löneavgift och särskild löneskatt.
Men ökningen sker från en förhållandevis låg nivå. Inom näraliggande branscher (gruv- och tillverkningsindustri, transport etc) har arbetskostnaderna ökat mer under de senaste åren.
Från första kravtalet 1994 till mars 1999 ökande arbetskostnaden för byggnadsarbetare 22,1 procent. Genomsnittet för arbetare var 23,2 procent.
Mest ökade lönekostnaderna för arbetare inom gruv- och tillverkningsindustrin (+24,6 procent) och inom transportsektorn (+23,0 procent).
För tjänstemän inom byggindustrin var ökningen under samma period 25,2 procent. Genomsittsökningen för privata tjänstemän var 29,6 procent.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nu blir byggnadsarbetare dyrare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig