info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nedskärningar ger risk för fler olyckor

Nedskärningarna på Arbetsmiljöverket slår igenom, samtidigt som byggbranschen går för högtryck. - Vi är för få. Ringer folk och säger "det står folk på taket som riskerar att trilla ner", har vi oftast inte en chans att åka. Därför riskerar man fler olyckor, säger arbetsmiljöinspektör Patrick Söderquist i Stockholm, ett av de hårdast drabbade distrikten.

Totalt ska Arbetsmiljöverket spara 157 miljoner kronor under tre år. Det har regeringen bestämt. Det innebär en minskning av anslagen med en tredjedel och en minskning av antalet inspektörer med 25 procent. Arbetsmiljöverket räknar med att inspektionerna ute på arbetsplatserna kommer att minska med ungefär lika mycket. Detta sker samtidigt som dödsolyckorna i byggbranschen ökar och byggbranschen går för högtryck. Men nedskärningarna slår också olika.
I Stockholm, till exempel, har byggsidan drabbats hårt, vid sidan av transport, jord och skog. Det fanns tolv bygginspektörer från början, de har minskat till sex personer, men i praktiken 4-5 heltidstjänster.

– Sommaren är högsäsong för byggbranschen, i synnerhet för takarbete. Då telefonerna går varma sitter vi och behöver göra märkliga riskbedömningar ibland. När folk ringer om till exempel farliga, takarbeten hinner vi i de flesta fall inte med dem, säger Patrick Söderquist, som under sommaren jobbar i Stockholmsdistriktets akutgrupp. Där gör han utryckningar på alla olyckor, däribland byggolyckor. Han konstaterar att de ordinarie bygginspektörerna blivit färre. Det leder till en frustration, när inspektörerna vill göra ett bra jobb, samtidigt som resurserna skärs ner.
-Vi vill inget hellre än att vara på fältet, men varje inspektör måste också jobba mer med papper, eftersom den administrativa personalen minskar, säger Patrick Söderquist.
Han säger att de har fullt upp att åka på alla olyckor som händer och prioritera vem som ska tas först av dem. Han tycker att arbetssituationen blivit orimlig.

Håkan Edén är biträdande tillsynsdirektör i Stockholmsdistriktet, som består av Stockholm, Uppsala och Gotlands län. Han berättar att distriktet fått ett sparbeting att minska antalet anställda från drygt 100 till 72. Det sker genom pensioneringar och att personal slutar frivilligt. Hur minskningarna drabbar beror bland annat på åldersstrukturen. Den har lett till att Stockholm på byggsidan har drabbats ovanligt hårt, med i princip en halvering. Och det leder ofrånkomligt till färre besök på arbetsplatserna. 
-Vad det handlar om nu är att prioritera: vad är värst? Vi måste prioritera de allvarliga olycksfallen och de värsta arbetsmiljöerna. De måste gå före, men då blir det kanske ingen vanlig tillsyn, säger han.

Genom nedskärningarna försvinner kompetens och resurser i hela landet. Klart är att antalet inspektioner kommer att gå ner, man kan inte bedriva arbetet på den nivå som var tidigare. Samtidigt har flera allvariga dödsolyckor uppmärksammats både i byggsektorn och i andra branscher.
– Läget är bekymmersamt, säger Bernt Nilsson, tillsynschef på Arbetsmiljöverket.
– Det vi måste göra är oerhört noggranna prioriteringar, samtidigt måste arbetsgivarna visa att de kan hantera sitt ansvar.
Fler har uppmärksammat problemet. Byggnads och LO har nyligen, i ett pressmeddelande, ställt krav på regeringen och arbetsgivarna när det gäller arbetsmiljöarbetet. De kräver fler resurser till och möjligheter att ingripa för Arbetsmiljöverket. Byggnads och LO vill ha mer insatser för kontroll, inspektioner och förebyggande arbete i arbetslivet. ”Nedskärningarna får stora och direkta konsekvenser för möjligheterna att upprätthålla en god arbetsmiljö, resurserna räcker helt enkelt inte till” skriver de.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nedskärningar ger risk för fler olyckor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig