info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nedgång för bostäder

Under årets första kvartal har byggandet som helhet legat på en oförändrad nivå. Men det finns stora skillnader mellan olika sektorer i branschen. Det visar Konjunkturinstitutets månadsbarometer för april.

Byggbranschen är för tillfället uppdelat i två delar. Dels bostadsbyggandet som svajar betänkligt, dels anläggningssidan som visar på positiv tillväxt. Enligt Konjunkturinstitutet så har efterfrågan på hus under årets tre första månader försvagats och anbudspriserna har sänkts. Bland husbyggarna är 30 procent av bolagen missnöjda med orderstockens storlek och otillräcklig efterfrågan är det största hindret för verksamheten. Från anläggarna kommer det helt andra signaler. Där uppger drygt 30 procent att bristen på arbetskraft är det största problemet för verksamheten.

Stabilt närmaste året

Enligt barometern förväntar sig byggbolagen att aktiviteten i branschen kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå. Och precis som under årets första kvartal finns de positiva tongångarna hos anläggarna, medan husbyggarna ser framför sig ett år med lägre anbudspriser och en oförändrad byggvolym.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nedgång för bostäder

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig