info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nästan nio månaders väntan på a-kassa

Saknade eller ofullständiga handlingar är en vanlig orsak när utbetalningar från a-kassan dröjer. Snickarlärlingen Tomas Brisbeck utanför Eskilstuna är en av de drabbade. Nästan nio månader utan ersättning är resultatet av att arbetsgivaren inte skrev något arbetsgivarintyg.

Tomas Brisbeck förlorade jobbet i februari och sökte om a-kassa. Men för att testa rätten till ersättning behöver a-kassan ett arbetsgivarintyg som visar hur man jobbat. Tomas Brisbecks tidigare arbetsgivare skrev inget sådant. Det ledde först till ett avslag från a-kassan, eftersom hans uppgifter inte ansågs vara tillräckligt styrkta trots att han skickat in bland annat sina gamla lönespecifikationer. Tomas Brisbeck begärde omprövning i somras och har skickat in ytterligare handlingar för att styrka sina uppgifter. Men omprövningen har dragit ut på tiden.

I augusti gav a-kassan beskedet att det skulle ta ytterligare en månad. Tre månader senare har han fortfarande inte fått pengar.
– Det är åt helvete helt enkelt, man lever ju inte av luft, säger han.
Han har lånat pengar av sina föräldrar, men nu har konkursboet från hans tidigare arbetsgivare styrkt hans uppgifter och det ska räcka för att ge rätt till ersättning enligt a-kassechefen Gunnar Dahlberg. A-kassan har dock begärt kompletteringar för att fastställa nivån på ersättningen.

Brister i underlagen till a-kassorna är vanliga. Dagens Nyheter skrev i förra veckan att 80 till 90 procent av alla ärenden som kommer in till landets a-kassor är ofullständiga.
Gunnar Dahlberg säger att det finns en lag om att arbetsgivare ska skriva arbetsgivarintyg, men att det är tandlös eftersom den saknar sanktioner. Enligt Görgen Zilén, ombudsman på Byggnads som har hjälpt Tomas Brisbeck, undersöker Byggnads nu möjligheterna att ändå stämma arbetsgivare som inte skriver intyg.
Gunnar Dahlberg har ett eget förslag som skulle göra intygen överflödiga; att arbetsgivare skulle kunna lämna uppgifter om arbetade timmar till Skatteverket varje månad. Då skulle a-kassorna vid behov kunna hämta underlag därifrån.

Enligt Inspektionen för Arbetslöshetskassorna var tre av fyra ansökningar om inkomstrelaterade ersättning som kom in till Byggnads a-kassa klara inom femton veckor i oktober, endast hälften var klara inom tio veckor. Att det drar ut på tiden beror till stor del just på brister i underlagen. Nya försäkringsregler har under de senaste åren gjort att de intyg som ska lämnas till a-kassorna blivit mer komplicerade.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin sade i förra veckan i riksdagen att han har lite att säga till om gällande väntetiderna hos a-kassorna, men att de som inte vill ha obligatorisk a-kassa nu är svaret skyldiga. Byggnads ordförande Hans Tilly reagerar mot det resonemanget och menar att ministern försöker skylla ifrån sig.
– En del av orsakerna till de långa väntetiderna är krångliga regler och krångliga blanketter. Detta är något som Sven Otto Littorin, som ansvarig minister, kan ändra på. Det är bara att sätta igång, säger han i ett uttalande.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nästan nio månaders väntan på a-kassa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig