info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nano ny hälsorisk i byggbranschen

Nanopartiklar i byggmaterial kan bli en ny hälsofara på byggen. - Byggbranschen måste vara uppmärksam på riskerna så det inte blir samma sak som med asbesten, säger professor Mats Bohgard.

I byggbranschen kan nanoprodukter finnas inom flera områden. I tillsatser till cement och betong, i ytskikt, i målarfärg och underhållsfritt glas, med mera. Problemet är att det inte finns någon kartläggning gjord på var det kan finnas på svenska arbetsplatser eller hur stora riskerna är med materialen. Men det finns farhågor om att partiklarna kan orsaka stor skada. De är tillräckligt små för att nå ut i lungorna och för att tränga ut i olika delar av kroppen. När materialen blir små blir de också riskfyllda på ett annat sätt. En nanopartikel av ett ofarligt ämne, kan plötsligt bli farligt och ställa till skada i kroppen genom att det är så litet.
-Det finns redan idag nanomaterial som misstänks vara lika farliga som asbest, säger Mats Bohgard, som är professor vid Lunds tekniska högskola och arbetar med forskning om hur partiklar påverkar hälsan.

Kan inte chansa

Han pekar på forskning om de nanopartiklar som heter kolnanorör.
-Studier visar att de kan vara lika farliga som asbest. Såvitt jag vet förekommer de främst i flygindustrin. Men man kan tänka sig att det i framtiden börjar användas i byggbranschen för att förstärka till exempel byggkonstruktioner, säger han.
Mats Bohgard deltog under torsdagen vid ett seminarium som LO höll om riskerna med nano i arbetsmiljön.Han tycker att tillverkarna måste utreda riskerna med materialen bättre och slog fast att mycket mer kunskap behövs. Både om var nanomaterial finns och riskerna med det.
-Man vet ju att partiklar är farliga och kan ge silikos, asbestos och olika former av cancer. Då borde man använda sig av den kunskapen och forska vidare när det gäller material med nanopartiklar, säger han.
Men i väntan på att det blir gjort finns inget utrymme för att chansa.
-Misstänker man att man arbetar med material med nanopartiklar ska man skydda sig. Antingen genom utsug eller skyddsutrustning, säger professor Mats Bohgard.

Kommer att öka stort

Han väntar sig att användningen av material med nanopartiklar kommer att öka stort, inte minst i byggbranschen. Där kan de användas till att göra material underhållsfria, förstärka konstruktioner, med mera.
Också Jörgen Eriksson, arbetsmiljöombudsman på Byggnads, tror att användningen av nanoprodukter ännu bara är i sin linda. Han förbereder nu skyddsombuden på hur de ska agera.
– Vi måste vara beredda så det inte blir någon ny asbestkatastrof. Vi känner inte till riskerna. Men vi måste ha en beredskap att ifrågasätta nya material och kräva utredning om riskerna, säger han.

Nano i bygg

Claes Trägårdh, kemiexpert på Arbetsmiljöverket, menar att den lagstiftning som finns idag kan användas för att hindra arbetare från att skadas. Men att det saknas underlag för eventuellt nya gränsvärden. Han berättade om en förfrågan om nanopartiklar från en arbetsplats i byggsektorn. Nanopartiklar kan finnas i titanoxid och på den aktuella arbetsplatsen arbetade de med att blanda titanoxid med cement eller betong för att göra materialet ljusare.
Förutom i nya material finns nanopartiklar också i gamla kända hälsorisker som till exempel svetsrök. Också här måste man gå vidare för att få veta vad effekterna av dem innebär.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nano ny hälsorisk i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig