info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mögel hälsorisk för byggnadsarbetare

Mögelgifter är vanligare i fuktskadade hus än vad man tidigare trott. De är också farligare. Det visar ny forskning. -Det finns all anledning för byggnadsarbetare att skydda sina andningsvägar när de arbetar med rivning i mögelhus. Byggnadsarbetares exponering är extrem i och med att man river och sliter i materialet, säger forskaren Erica Bloom.

Hon arbetar vid sektionen för medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet och har analyserat damm-och materialprover från mögelskadade hus. Nästan alla prover innehöll mögelgifter.
-Tidigare har man hävdat att det inte behöver finnas mögelgifter bara för att det finns mögel. Men det gör det. Man kan nog tvärtom utgå ifrån att där det finns synligt mögel, så finns det också mögelgifter, säger forskaren Erica Bloom.
Till helgen försvarar hon sin doktorsavhandling i det här ämnet. Hon har utvecklat metoder för att mäta sex, sju olika mögelgifter. Men det finns cirka 400 mögelgifter och hon betonar att detta bara är toppen av ett isberg.
Samtidigt visar också internationella studier att mögelgifter är farligare än man tidigare trott. Förutom att de har en celldödande effekt, kan de också påverka immunceller så att risken ökar för att få allergi. För att få det räcker det med ytterst små mängder.

Tidigare har forskningen riktat in sig på att hitta mögelsporer i luften, men nu har det visat sig att mögelsvamparna också avger mindre partiklar och att dessa kan hålla sig svävande i luften och kommer in i lungorna mycket lättare än sporerna. Det kan göra att exponeringen för mögel och mögelgifter kan vara mycket större än man tidigare trott. Dessutom har mögelgifter i laboratorietester visat sig ha synergieffekter. Två mögelgifter blir tillsammans mer än dubbelt så farliga.

Byggnadsarbetare som river i mögelhus utsätts för risker. Men ingen vet idag hur stora de är. Erica Bloom berättar att arbetare i lantbruk som blivit mycket exponerade för mögligt hö, har fått hälsoproblem med lungorna och man har hittat mögelgift i deras blod.
-Man vet inte vid vilken dos man kan bli sjuk av damm. Det är ingen som heller vet vilka ämnen man blir sjuk av. Därför gäller det att vara försiktig, ta det säkra före det osäkra och skydda andningsvägar, säger Erica Bloom.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mögel hälsorisk för byggnadsarbetare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig