info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mobilnät ger uppsving

Utbyggnaden av basstationer. Stor efterfrågan på bostäder och kontor, framförallt i storstäderna. Sveriges Byggindustrier spår en fortsatt god konjunktur på byggmarknaden i sin nya prognos.

Trots att konjunkturen mattas och tillväxten i Sverige minskar kommer byggbranschen att fortsätta uppåt. Sveriges Byggindustrier räknar med att sysselsättningen ökar med 7000 personer per år under åren 2001-2003. Det betyder närmare 240 000 anställda i slutet av perioden, tjänstemän och arbetare inräknade.
Detta förklaras delvis av utbyggnaden av tredje generationens mobiltelefoni. Sammantaget kommer investeringarna på anläggningssidan öka med 11 procent i år och 22 procent nästa år.
Bedömningar pekar på att byggvärdet på en basstation ligger på cirka 500 000 kronor. Om det byggs cirka 25-35 000 basstationer, vilket är en försiktig beräkning, kommer bygginvesteringarna på anläggningssidan att förstärkas med cirka 10-15 miljarder kronor.
När det gäller bostadsbyggandet, förutspår Sveriges Byggindustrier att nyinvesteringarna ökar med 17 procent, i år och nästa år. Det är hushållens förbättrade köpkraft tillsammans med de låga räntorna, som förväntas bidra till att efterfrågan på flerbostadshus och småhus ökar.
Sveriges Byggindustrier tror också att antalet ombyggnader blir fler under de närmaste åren. Den kraftiga inflyttningen till städerna ställer krav på nya och ombyggda kontors- och affärsytor. I Stockholm har till exempel ombyggnadsverksamheten varit febril de senaste åren.
Prognosen är att de så kallade ombyggnadsinvesteringarna ökar med 7 procent i år och 4 procent nästa år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mobilnät ger uppsving

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig