info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Misstänkt avtalsbrott hot mot lönegranskning

77 byggföretag i Östergötland som rapporterade verksamhet under 2006 har i år inte lämnat några uppgifter om löner och arbetade timmar till Byggnads. Rapporteringen är en avtalsreglerad skyldighet och facket misstänker nu omfattande avtalsbrott när det gäller lönegranskning.

Under andra kvartalet 2007 konstaterar Byggnads avdelning i Linköping att upp mot 160 företag har struntat i att redovisa jobb som utförts på tidlön. Antingen har redovisningen uteblivit helt eller också har antalet redovisade timmar minskat dramatiskt.
Samma tendens som i Linköping finns i Byggnads lönestatistik för tidlöner över hela landet. Enligt statistiken minskade det totala antalet arbetade timmar med 15,5 procent från andra kvartalet 2006 till samma kvartal i år.

Det skulle betyda att tusentals byggjobb har försvunnit på ett år. Men antalet anställda i Sveriges Byggindustriers (BI) medlemsföretag ökade i själva verket under perioden.
– Jag trodde att vi hade koll på det här. Men nu måste vi fundera på om vi ska begära förhandlingar om avtalsbrott med företagen eller om vi ska hålla en mjukare linje, säger Roland Johansson, mätningsföreståndare på Byggnads i Linköping.

Byggnads har nu begärt att avdelningarna i detalj tar reda på varför lönestatistiken avviker från sin normala trovärdighet. En första genomgång av de inlämnade uppgifterna i Linköping visar alltså att en stor del av förklaringen är att många företag inte rapporterat det verkliga antalet arbetade timmar. Bortfallet av antalet arbetade timmar på fast lön, tidlön, är över 30 procent i alla yrkesgrupper, jämfört med första kvartalet i år.
Redovisningen av antalet timmar på prestationslön utvecklas däremot normalt.
Roland Johansson tror att orsaken till den minskade redovisningen är turbulensen under våren runt avtalens regler för lönegranskning.

Bo Antoni, vd på BI, säger att hans känsla är att antalet arbetade timmar ökat. Han kan inte förklara nedgången i den avtalsreglerade redovisningen.
– Jag har inte sett underlaget så jag vet inte vad det kan bero på. Jag vill inte tro att det är så att företagen låtit bli att följa avtalen, säger han.
Uppgifterna om löner och antal arbetade timmar är central för att Byggnads ska kunna bevaka att byggjobb betalas med rätt lön och för att motverka lönedumpning. Och sammanställd, yrke för yrke och avdelning för avdelning, blir lönestatistiken ett av förbundets viktigaste verktyg i löneförhandlingar.

Alla avtalsbundna företag har skyldighet att lämna in uppgifter om antal arbetade timmar och lönesumma till Byggnads avdelningar. Trots att arvodena för granskning och mätning togs bort ur avtalen så finns reglerna om redovisning kvar. De företag som inte lämnar in uppgifter bryter därför mot kollektivavtalet och riskerar skadestånd för avtalsbrott.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Misstänkt avtalsbrott hot mot lönegranskning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig