info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Missnöje med byggsatsningar

Fack, arbetsgivare och intresseorganisationer vill alla se mer insatser för bostadsbyggandet än de i regeringens budget. Förenklade byggregler är ett av regeringens förslag.

Igår, tisdag, presenterade regeringen sitt budgetförslag inför 2017. Där viks resurser för satsningar som vi tidigare berättat om. Det handlar bland annat om en översyn av Boverkets bygg- och konstruktionsregler, samt insatser för bättre kunskap om plan- och bygglagstiftning på kommuner och länsstyrelser. Syftet är att göra det enklare och billigare att bygga.

I budgeten ingår också bland annat förslag om ett informations- och kunskapscenter för hållbart byggande. Men regeringens insatser för byggande imponerar inte på Byggnads ordförande Johan Lindholm.
– När det gäller bostadsbyggandet och energieffektivisering av bostadsbeståndet gör regeringen alldeles för lite. Det behövs kraftfullare satsningar för att möta bostadsbristen och för att nå uppsatta miljömål, säger han i en kommentar till budgetförslaget som lämnades till riksdagen igår.

”Krävs mer genomgripande refomer”

Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier, välkomnar kunskapslyftet hos kommuner och länsstyrelser samt åtgärder för att förenkla byggreglerna.
– Ska vi kunna bygga 700 000 bostäder till 2025 krävs dock mer genomgripande reformer. Det handlar framför allt om reformer som ökar rörligheten på bostadsmarknaden, underlättar för kapitalsvaga att finansiera sitt boende och långsiktigt säkerställer att det finns resurser för att bygga mer, säger han i organisationens kommentar till budgeten.

”Krävs större konkurrens”

Anders Nordstrand, vd för de allmännyttiga bostadsbolagens organisation SABO, säger att byggtakten måste öka och att regeringens budgetproposition innehåller ett antal mindre åtgärder som borde kunna stimulera bostadsbyggandet.
– Men ska bostadsbristen lösas krävs mer omfattande åtgärder. Idag är hyresrätten skattemässigt missgynnad och det krävs reformer för att skapa balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna. Det krävs också betydligt större konkurrens på bygg- och byggmaterielmarknaden för att dämpa prisutvecklingen, säger han.

”Massiv satsning på hyresrätter”

Hyresgästföreningen beskriver regeringens bostadssatsning som otillräcklig. De vill se bland annat mer satsningar på hållbarhet i miljonprogramsområden.
-Vi måste öka byggandet rejält av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Då krävs en massiv satsning på hyresrätter med rimliga hyror. Ett steg i den riktningen borde vara att samtliga större infrastruktursatsningar kopplas till krav på byggande av bostäder, inte minst hyresrätter, säger Mariell Juhlin, chefsekonom på Hyresgästföreningen.


Detta vill regeringen göra enligt budgeten (klicka på länkarna för att läsa tidigare artiklar om förslagen):

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Missnöje med byggsatsningar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig