info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Missnöjd med ministersvar

Riksdagsmannen Lars Mejern Larsson tycker regeringen handlar för långsamt för att förbättra regler om arbetsmiljö. Han är missnöjd med bostadsministerns svar. Frågan väcktes i riksdagen efter Byggnadsarbetarens granskning av Citybanan.

Ett reportage i Byggnadsarbetaren om höga olyckstal vid byggandet av Citybanan i Stockholm fick riksdagsmannen och snickaren Lars Mejern Larsson (s) att ställa en fråga, en interpellation, i riksdagen. Den riktade sig till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson och han ville veta om hon är beredd att snabbt ändra lagen om offentlig upphandling, så att fackföreningar och myndigheter får större möjlighet att säkra de anställdas villkor. Han vill att svenska kollektivavtal blir regel vid offentlig upphandling. Han vill också skärpa lagens krav på huvudentreprenörerna, så att de måste ta ansvar för att även underentreprenörerna följer alla lagar och regler. Det är ett krav Byggnads driver på bred front.

Förändring på gång

I förra veckan fick han svar i en debatt, men då av civil- och bostadsminister Stefan Attefall (kd). Frågan bollades över till honom eftersom lagen om offentlig upphandling är hans ansvar. Stefan Attefall menade att det redan nu finns möjlighet att utesluta ett företag som inte uppfyllt det man ska göra enligt arbetsmiljölagen, men hänvisade också till att förändringar är på gång. Detta ska ske genom ett nytt EU-direktiv som förväntas träda i kraft nästa år. För att reglerna ska gälla i Sverige måste ändringarna införas i den svenska lagen om offentlig upphandling och regeringen har gett en utredare i uppdrag att föreslå hur det kan ske. Resultatet ska redovisas i maj nästa år. Enligt Attefall finns en bestämmelse i det framtida direktivet om att medlemsstaterna ska göra lämpliga ågärder för att säkerställa att leverantörer vid offentliga upphandlingar ska leva upp till lag och avtal, då det gäller sociala, etiska och miljömässiga hänsyn. Man ska kunna utestänga oseriösa arbetsgivare. Bland annat väntas också regler om att myndigheter som handlar upp byggentreprenadkontrakt ska kräva uppgifter om sina underleverantörer.

”Tar alldeles för lång tid”

Men medan Stefan Attefall betonar att regeringen handlar skyndsamt är Lars Mejern Larsson missnöjd med svaret.
-Det här tar alldeles för lång tid. Regeringen skulle förberett lagförslaget så att det varit färdigt att införas, samtidigt med direktivet. Då hade vi kunnat införa de nya reglerna direkt. Detta är bara ett exempel på regeringens ointresse när det gäller att värna om arbetares villkor. Man drar ner på Arbetsmiljöverket och förhalar förbättringar för arbetstagare, säger han.
Han anser att dagens kontroll av underentreprenörer är helt otillräcklig, men menar också att det är omöjligt att veta om de förbättringar Stefan Attefall talar om verkligen kommer att finnas med i det svenska lagförslaget. Det vet man först när det är färdigt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Missnöjd med ministersvar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig